Måste efterlevande makes egendom tas med i bouppteckningen?

FRÅGA
Hej!Jag är mitt inne i en bouppteckning då min hustru gått ur tiden. Vi har skrivit ett testamente att jag skulle sitta i orubbat bo. Inget äktenskapsförord finns.1. Jag äger personligen ett AB till 80%, (värt massor av kr). Nu kräver hennes biologiska barn att mitt bolag ska tas upp i bouppteckningen. Kan dem verkligen göra detta? Är inte detta mitt giftorättsgods och inte ska med i bouppteckningen. Om så är fallet att den ska med så är jag tvungen att sälja bolaget och därmed blir jag av med min försörjning. Är det så det fungerar i Sverige?2. Jag har dem senaste 30 åren fått ett antal olika gåvor, födelsedagspresenter, julklappar mm i form av olika samiska knivar, kosor och ett antal tavlor efter min mormor. Hennes biologiska barn kräver nu att mina personliga gåvor ska värderas och ingå i bouppteckningen. Kan dem verkligen göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) där regler om bouppteckning framgår och även Äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar enskild egendom.

Bouppteckningens innehåll
Med tanke på att ni var gifta och din hustru har egna barn, så kallade särkullbarn, är det viktigt att ni gör en bodelning över er egendom. I bouppteckningen ska nämligen såväl din egendom som din avlidne frus egendom framgå samt era skulder. Är det så att du har enskild egendom ska även denna tas upp i bouppteckningen på så vis att det framgår att egendomen är din enskilda. Eventuella gåvobrev eller liknande som styrker att egendomen är enskild bör bifogas, 20 kap. 4 § ÄB. Även testamentet ska bifogas till bouppteckningen, 20 kap. 5 § ÄB.

Efterarvet till barnen
Anledningen till att ni måste göra en bodelning och dokumentera hur mycket egendom som var och en av er två äger med avdrag för skulder är för att säkerställa att efterarvet blir korrekt då du går bort. Eftersom ni har skrivit ett testamente om att du skall sitta kvar i orubbat bo innebär det att bodelningen endast sker för att räkna ut hur mycket var och en äger, men däremot kommer egendomen finnas kvar i din ägo tills det att du går bort. Detta förutsätter dock att din hustrus barn inte kräver att få ut sin laglott redan nu, vilket de juridiskt sett har rätt till om de så vill. I så fall måste de jämka testamentet, vilket ger dem rätt till egendom till ett värde av hälften av det som din hustru totalt sett lämnat efter sig, 7 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB. Den resterande delen av arvet får de sedan del av efter din bortgång. Av din fråga förstår jag det dock som att barnen respekterar testamentet och har valt att vänta med att få ut hela arvet till efter din bortgång. Detta kallas för efterarv och för att säkerställa att de får korrekt summa i efterarv måste helt enkelt bouppteckningen innehålla information som fastställer hur mycket egendom var och en av er ägde vid din hustrus bortgång. Det är nämligen högst troligt att all er sammanlagda egendom har förändrats till då även du går bort, varför reglerna lyder som så att efterarvet består av den procentuella kvotandel som din hustrus egendom utgjorde av er totala egendom vid hennes bortgång. Jag ska demonstrera detta med ett exempel så att du förstår:

Låt oss säga att ni efter bodelningen har kommit fram till att din fru ägde egendom till ett värde av 300 000 kr, medan du äger till ett värde av 500 000 kr. Er sammanlagda egendom är då 800 000 kr. Din hustrus arv som hon lämnar efter sig, vilket utgör kvoten för efterarvet är således tre åttondelar (300 000/800 000) av det arv som du sedan kommer lämna efter dig. Har exempelvis din totala egendom ökat från 800 000 till 1 000 000 kr istället vid din bortgång så innebär detta att din hustrus barn kommer få ta del av tre åttondelar av 1 000 000, vilket är 375 000 kr, istället för 300 000 kr.

Den resterande delen som utgör ditt arv kommer sedan delas ut till dina arvingar antingen genom arvsordningen eller enligt ett eventuellt testamente.

Aktiebolaget och gåvorna
Med tanke på att ni var gifta räknas all er egendom, som inte utgör enskild egendom, som giftorättsgods. Giftorättsgods är sådan egendom som ni tillsammans äger. Om du exempelvis köper en soffa med dina pengar så är denna giftorättsgods. Om du däremot har fått soffan i arv eller gåva där det tydligt har framgått att den ska vara din enskilda egendom, så är den inte giftorättsgods.

Vad jag förstår har ni inte skrivit något äktenskapsförord avseende aktiebolaget där det framgår att det är enskild egendom. Likaså gäller gåvorna som du har fått från jobbet om det inte är så att det vid gåvotillfället framgått att det är enskild egendom, vilket jag tyvärr har svårt att tro med tanke på omständigheterna. Detta innebär att både gåvorna och aktiebolaget är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen och skrivas ned i bouppteckningen, 7 kap. 2 § ÄktB.

Sammanfattning och avslutning
Sammanfattningsvis måste ni göra en bodelning över all er sammanlagda egendom för att reda ut hur mycket var och en av er äger. Detta ska sedan framgå i bouppteckningen så att korrekt summa i efterarv kan utgå till barnen och till dina arvingar. Vad gäller aktiebolaget och dina gåvor från jobbet bör de räknas som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen såvida det inte framgår att egendomen är enskild genom gåvobrev eller liknande.

Du säger att du måste sälja aktiebolaget om denna måste tas upp i bouppteckningen, men så är ju endast fallet om barnen kräver att få ut sin del redan nu. Annars tas detta endast upp för att dokumentera hur mycket var och en av er äger, men att du får behålla all egendom även efter din hustru.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84261)