Måste efterlevande make redovisa sina utgifter för arvingar med rätt till efterarv?

2019-12-03 i Efterarv
FRÅGA
Om en make avlider före sin maka har hon då rätt att förvalta den egendom av pengar så som hon önskar? Dvs ge presenter till barn, barnbarn mm. handla kläder resa mm. Det finns två barnbarn som vi inte har kontakt med. Deras fader är avliden. Det finns ganska mycket medel kvar i dödsboet men dom ifrågasätter saldot. Behöver vi precisera alla inköp för dom. Det är drygt tre år sedan vår fader avled så Mor har varit ensam med alla utgifter.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den avlidne maken och den efterlevande makan hade gemensamma barn tillsammans, men att vid makens bortgång tillföll hans kvarlåtenskap korrekt efterlevande maka.

Regler om arv återfinns i Ärvdabalken (ÄB.

Vad får efterlevande maka göra med ärvd kvarlåtenskap om paret hade gemensamma barn?

Om den avlidne är gift, ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande makan (3 kap. 1 § ÄB). Om paret har gemensamma barn (bröstarvingar), har dessa då rätt till efterarv, vilket innebär att efterlevande maka ärver kvarlåtenskapen med så kallad fri förfoganderätt. Bröstarvingar har genom sitt rätt till efterarv, rätt att vid efterlevande makas bortgång, få sin andel av den först avlidna förälderns kvarlåtenskap. Det innebär inte en rätt till en viss summa pengar eller särskild egendom, utan rätt till en kvotdel. (3 kap. 2 § ÄB).

Att efterlevande maka ärver med fri förfoganderätt innebär att makan inte får lov att bestämma över egendomen genom ett testamente (3 kap. 2 § ÄB) och makan får inte heller lov att ge bort gåvor utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar (3 kap. 3 § ÄB). Sistnämnda begränsning innebär till exempel att det inte är tillåtet att ge bort gåvor i syfte att minska efterarvet för den först avlidnes arvingar. I övrigt är efterlevande maka fri att spendera pengarna, eller till exempel sälja viss kvarlåtenskap.

Vad gäller därför i ditt fall?

Som kort svar på din fråga är er mor därför inte skyldig att redovisa varenda inköp. Hon får lov att spendera pengarna som hon vill, men med begränsningarna att hon inte får lov att förfoga över egendomen genom testamente, och inte heller ge bort gåvor utan tillbörlig hänsyn till er pappas arvingar (till exempel barnbarnen). Er pappas arvingar har inte rätt till en viss summa pengar, utan en andel. Hur stor andel beror till exempel på hur många barn som era föräldrar har, och därför utvecklar jag inte det vidare eftersom det inte framgår av frågan - men det är inte heller relevant för frågeställningen av hur er mor får förvalta egendomen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna vid eventuella funderingar!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (689)
2020-07-06 Gåvor i strid med rätt till efterarv
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?

Alla besvarade frågor (81794)