Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

FRÅGA
Hej, min pappa har gått bort och i dödsboet så finns min mamma kvar. Min pappa var god man för flera personer. Min mamma kan inte datorer, är inte insatt och saknar kompetens och möjlighet att lämna in sluträkning för huvudmännen. Vad för skyldigheter har dödsboet vid ett sånt här tillfälle? Kan man få hjälp? Jag kan hjälpa till att få fram alla filer och pärmar för att överlämna men har inte möjlighet att göra någon sluträkning/rapport. Snälla hjälp oss, vi känner att vi inte orkar ta tag i detta under vår sorg.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en god man eller förvaltare dör så övergår ansvaret att göra en sluträkning på dödsboet. Denna sluträkning ska sedan skickas in till överförmyndarnämnden i kommunen. Detta ska göras inom en månad från dess att den gode mannens uppdrag i och med dödsfallet upphörde (14 kap. 18 § föräldrabalken).

Möjlighet finns generellt i fråga om sluträkningar att få tillstånd att göra en "förenklad" sådan, om det är så att det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl till detta (14 kap. 19 § föräldrabalken). Dessa skäl kan röra den gode mannen eller huvudmannen själv, men oftast måste det röra sig om omständigheter som rör tillgångarna, t.ex att de inte är av större omfattning.

Förutom möjligheten att få göra en förenklad sluträkning kan man även få mer tid (utöver den månad som gäller enligt lagen) på sig att sammanställa en sluträkning (14 kap. 20 § föräldrabalken). I sådana fall ska man ta kontakt med överförmyndaren och be om anstånd.

Slutligen, om det är så att man som dödsbo inte har någon erfarenhet av sluträkningar, kan man be överförmyndarnämnden i sin kommun att förmedla kontakt till en person som kan vägleda en.

Vad ska ni göra?
Kontakta överförmyndaren i er kommun. Med tanke på att ni befinner er i akut sorg, skulle jag först och främst be om anstånd med att upprätta en sluträkning. Fråga sedan om det är möjligt att få en förenklad sluträkning med tanke på att ni är bara är dödsbodelägare i dödsboet efter den avlidne gode mannen och inte har någon kunskap kring hur man genomför en sådan. Fråga även om ni kan få hjälp från en kontakt som har erfarenhet av sluträkningar.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82649)