Måste det skrivas in kontonummer i testamente?

2019-07-18 i Testamente
FRÅGA
Krävs uppgift om KONTONUMMER för att skriva in en person i ett testamente på Cypern?Det gäller en person som avflyttar till Cypern och sannolikt har för avsikt att mantalsskriva sig på Cypern. Det verkar så underligt att kontonummer ska skrivas in i själva testamentet - räcker det inte med namn?De som ska skrivas in i testamentet är personens egna biologiska barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om upprättande av testamente framkommer i Ärvdabalkens 10 kapitel. Ingen av reglerna stadgar att det krävs att det skrivs in kontonummer i testamente. Ett testamente är en handling som beskriver testators vilja vid dennes bortgång. Ett testamente kan skrivas långt innan testator avlider och det är inte säkert att arvingen har samma kontonummer den dag testator går bort.

Som svar på din fråga innebär det att det inte krävs att kontonummer skrivs in i testamentet. Det räcker att det står vem som ska ärva och vad vederbörande ska ärva samt att Ärvdabalkens regler om testamente är uppfyllda (att testamentet ska vara bevittnat m.m.).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2552)
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?

Alla besvarade frågor (82629)