Måste det finnas ett skuldebrev för att en skuld ska vara giltig?

2019-12-31 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Min bror dog hastigt i somras.Dödsbodelägare blir då mina föräldrar.Min bror lånade en del pengar utav min mamma. Det finns inget skuldebrev eller något som påvisar detta. Det som finns är då: kvitton, fakturor och kontoutdrag. Mina föräldrar är skilda. Min pappa påstår att det måste finnas ett skuldebrev annars är skulden (ca 42.000kr) ej giltig, stämmer det? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulder kan uppstå utan förekomsten av skuldebrev

Det korta svaret på din fråga är nej, man behöver inget skuldebrev för att en skuld ska vara giltig. Att ha en skuld till någon, exempelvis om 42 000 kr innebär att personen du är skyldig pengarna till (borgenären) har en fordran om 42 000 kr på dig. En fordran kan uppkomma på olika sätt, vanligast genom avtal och i ert fall genom ett låneavtal mellan din mor och bror. Med "avtal" i juridisk mening avses en muntlig eller skriftlig överenskommelse om att prestera någonting (det finns även fall där avtal uppkommer trots att överenskommelsen varken skett muntligt eller skriftligt). Avtal föreligger mellan din mor och bror då du nämner att de var överens om ett lån. Din mor presterade sin del av avtalet genom att låna ut pengarna medan din brors avtalsprestation var att betala tillbaka lånet. Eftersom lånet inte har betalats tillbaka har din mor fortfarande en fordran på din bror (på hans dödsbo vid det här laget).

Att bevisa sin fordran

Att din mor har en fordran på din bror är en sak men en annan sak är att kunna bevisa det och det är här skuldebreven kommer in i bilden. Grovt förenklat kan man säga att skuldebrev i detta avseende är en slags bevisning på att man har rätt till pengar från en person som genom skuldebrevet har erkänt att den har en skuld. Man skiljer på löpande och enkla skuldebrev men utan att gå in i skuldebrevsrätten i detalj (eftersom ni inte hade ett skuldebrev), kan det sägas att löpande skuldebrev genom sin ställning som värdepapper är en mycket starkare "bevisning" än enkla skuldebrev. Om man visar upp ett löpande skuldebrev innebär det i regel att man har rätt till betalning (endast få undantag finns till skillnad från när det är fråga om ett enkelt skuldebrev).

Det går att bevisa att man har en fordran på någon (det vill säga att någon är skyldig en pengar) även om ett skuldebrev inte finns med i bilden. I allmänhet kan man exempelvis visa upp skriftliga avtal. Du nämner att ni har fakturor, kvitton och kontoutdrag. Beroende på vad som går att utläsa av dessa skulle det gå att bevisa att din bror har en skuld till din mor. Ett skuldebrev är alltså inte ett krav för att en skuld i sig ska vara giltig och inte heller ett krav för att bevisa en skuld.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92198)