FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/03/2020

Måste barnets andra förälder godkänna en flytt till en annan kommun?

Måste mitt barns pappa godkänna en ev flytt till annan kommun. Avstånd 3.5 mil.

Barnet har fyllt 15år.

Goda buss och pendeltåg kommunikation.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör beslut om ett barns boende blir föräldrabalken (FB) aktuell. Lagen innehåller bland annat regler om vårdnadshavares ansvar och skyldigheter i frågor som rör barn.

Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma kring sitt barns personliga angelägenheter. Svaret på din fråga påverkas av huruvida du och barnets pappa har gemensam vårdnad eller inte. Om ni har gemensam vårdnad över barnet ska ni båda ta besluten kring barnets personliga angelägenheter tillsammans, detta enligt 6 kap. 13 § FB. Vissa typer av beslut kan dock en vårdnadshavare få ta på egen hand, nämligen beslut av enklare karaktär som inte kan skjutas upp, som exempelvis vad barnet ska ha på sig för kläder. Beslut som är av mer ingripande betydelse för barnets framtid får som huvudregel inte tas av en vårdnadshavare ensam utan måste tas av båda tillsammans. En flytt utanför kommunen kan anses ha en sådan betydelse och då skulle det innebära att ditt barns pappa måste godkänna flytten. Jag kan dock inte garantera huruvida beslutet räknas som ingripande eller inte såhär på rak arm, men just beslut som rör skolgång och boende brukar räknas till beslut som har ingripande betydelse.

Något som dock är viktigt att uppmärksamma är att det finns en princip i 6 kap. 2 a § FB om att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Enligt den paragrafen ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, och eftersom du skriver i din fråga att ert barn fyllt 15 år talar det för att stor vikt ska läggas vid barnets egen åsikt i frågan.

Sammanfattningsvis kräver beslut om att barnet ska flytta vanligtvis den andra förälderns godkännande, men detta gäller som sagt bara ifall ni har gemensam vårdnad om barnet. Jag hoppas att jag kunde förklara generellt vad som gäller i sådana här situationer. Om inte kan jag rekommendera att ta kontakt med Lawline via telefon, då kan du få ytterligare rådgivning i ditt ärende.

Stort lycka till,Nora TengnérRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”