Måste barnens andra förälder godkänna en flytt?

2021-03-13 i Barnrätt
FRÅGA
HejMin särbo har, från ett tidigare förhållande, tre barn varav ett (17år) bor hos sin pappa på heltid och de andra två (10 och 13 år) bor hos mamman på heltid. De två små barnen har inte träffat sin pappa på 1,5 år för att de inte vill. Mamman har inte heller någon kontakt med pappan men har inte hindrat barnen från att ha det. Nu vill vi flytta ihop på annan ort och kommun som ligger knappt fyra mil från den orten de bor i idag. Barnen vill också detta, och 13-åringen har dessutom kommit in på en fotbollsskola på den orten. Även 10-årigen vill byta och gå på samma skola.Barnens mamma har skickat ett brev till pappan och bett honom gå med på detta men denne har inte svarat. Det kan tilläggas att han inte heller godkände 13-åringens byte av fotbollsklubb för ett år sedan men efter kontakt med SvFF jurister så bedömde de att bytet skulle ske ändå, bla med hänvisning till Barnkonventionen. Finns det någon möjlighet att flytta trots att pappan inte skulle godkänna det? Kan Skatteverket göra en utredning och bedöma var barnen ska vara folkbokförda?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga påverkas av om barnens föräldrar har gemensam vårdnad eller inte. Om de båda har gemensam vårdnad ska de tillsammans fatta besluten som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap 13 § föräldrabalken - FB). Vissa beslut kan dock en vårdnadshavare fatta på egen hand. Det rör beslut av enklare karaktär som inte kan skjutas upp. Beslut av större betydelse måste dock fattas tillsammans. En flytt till annan kommun anses ha en sådan betydelse vilket innebär att barnens pappa måste godkänna flytten.

Viktigt att uppmärksamma är dock att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Dessutom tas hänsyn till barnens egna vilja i relation till deras ålder och mognad (6 kap 2 a § FB).

Sammanfattningsvis krävs barnens pappas godkännande till er flytt, så länge de har gemensam vårdnad. Om endast den ena vårdnadshavaren gör en flyttanmälan till Skatteverket för att ändra barnens folkbokföringsadress kommer flyttanmälan avvisas. Skatteverket gör en utredning och om föräldrarna inte gemensamt kommit överens om flytten kan Skatteverket kräva dom eller avtal på ett beslut avseende var barnen ska bo (30 § folkbokföringslagen).

Mitt råd till er är att vända er till familjerätten i er kommun om ni inte kan lösa frågan med barnens pappa på egen hand. Familjerätten kan bistå med samarbetsavtal eller hjälpa er att formulera ett skriftligt avtal avseende barnens boende. Om det inte går att lösa kan barnens mamma vända sig till tingsrätten och ansöka om ensam vårdnad, ifall den i nuläget är gemensam. Det kan dock bli en långdragen process som riskerar att inte ge önskat utfall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?