Måste barnen kräva sin laglott?

Hej, min sambo gick bort i somras. Vi har två gemensamma barn som inte är myndiga men tonåringar, 15 och 17. För flera år sedan skrev vi ett testamente som sa att den av oss som överlever den andre skall få den avlidnes egendom med fri förfogande rätt. Och sedan när den siste är död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag. Min fråga är nu om barnen genom sin godeman måste kräva sin laglott nu vid arvskiftet eller kan den godemannen och våra barn godkänna testamentet såsom vår önskan var?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt:

Den lag som regerar laglott är ärvdabalken och då främst 7 kap. Ärvdabalken hittar du här. Regler om gode män hittar du i föräldrabalken 11 och 12 kap. Föräldrabalken hittar du här.

Den avlidnes barn kallas inom arvsrätten för bröstarvinge (2 kap 1 §). Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer en bröstarvinge, utgör dennes laglott (7 kap 1 §). Exempelvis om ett barn skulle ärva 100 000 kr är laglotten 50 000 kr.

För att få ut laglotten måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamente (7 kap 3 §). Om bröstarvingen inte påkallar jämkning kommer hen gå miste om laglotten.


I ditt fall:

Eftersom dina barn är omyndiga är det överförmyndarnämnden som ytterst ska avgöra om det ska påkallas en jämkning av testamentet eller inte. En bedömning måste ske i varje enskilt fall och det är därför svårt för mig att ge något klart svar. Rent allmänt ska dock en god man alltid handla på det sätt som bäst främjar den enskilde (12 kap 3 §).

Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med överförmyndarnämnden för att få svar på vad som gäller i det enskilda fallet.

Hoppas att det ordnar sig!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000