Måste arbetsgivaren förvarna om att en provanställning inte kommer förlängas?

Hej! Jag har varit provanställd i tre månader i en butik. Provanställningen löper ut efter tre månader. Jag ringde min chef och frågade om det finns möjlighet att byta till en annan butik i regionen men plötsligt nämner hon att min provanställning löper ut om en vecka och de kommer inte kunna förlänga eftersom att de inte har behov av mig längre. Kan man göra på det här sätter eller finns det inget som säger att man måste förvarna en månad som arbetsgivare precis som att man har en månads uppsägningstid som anställd?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det du skriver som att du haft en provanställning på tre månader och att den nu löper ut. Som jag tolkar det är din fråga om inte arbetsgivaren måste förvarna om att anställningen inte kommer förnyas senast en månad innan den går ut. Jag kommer i mitt svar på din fråga främst att använda mig av regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Vissa regler som jag använder mig av finns även i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).


Arbetsgivaren har på korrekt sätt informerat dig om att din provanställning inte kommer förlängas
Du har haft en provanställning och för dessa gäller vissa andra regler vid exempelvis uppsägning än vid andra anställningsformer. En provanställning är en visstidsanställning och gäller den tid som den är avtalad till, dock högst i sex månader. Vid provanställningar finns ingen uppsägningstid. Därför behöver arbetsgivaren inte ens uppge varför provanställningen avslutas eller inte förlängs (6 § första stycket LAS).


För att provanställningen ska anses avslutad och inte övergå i en tillsvidareanställning krävs att arbetstagaren ska ha informerats om att anställningen inte kommer att förlängas senast vid provanställningens utgång, alltså på den sista dagen för anställningen (6 § andra stycket LAS). Sker detta förlängs inte anställningen.


Enligt hur jag läser din fråga har arbetsgivaren redan en vecka innan din provanställning upphörde informerat dig om att densamma inte kommer att förlängas. Därmed har du senast vid prövotidens utgång fått information om att anställningen inte kommer att förlängas. Din anställning har därmed på ett korrekt sätt inte förlängts.


Om något annat finns avtalat kan det gälla istället
Även om arbetsgivaren inte gjort något direkt fel enligt lag skulle under vissa förutsättningar andra regler kunna gälla. Om du och arbetsgivaren avtalat om att uppsägningstid eller viss förvarningstid ska gälla åsidosätter dessa överenskommelser reglerna om provanställning i lagen (2 § LAS).


Även bestämmelser i ett kollektivavtal kan åsidosätta reglerna om provanställning i lagen. Där kan det till exempel vara bestämt att uppsägningstid eller förvarningstid ska gälla även vid provanställningar (jämför 2 b § första stycket LAS). Om det skulle vara så i ditt fall har arbetsgivaren gjort fel och brutit mot regler i kollektivavtal. Du skulle därför i ett sådant fall kunna kräva skadestånd för kollektivavtalsbrott, förutsatt att du lidit skada (54 § MBL)


Du skulle kunna kräva skadestånd med anledning av den sena förvarningen
Däremot finns vid sidan av vad jag redogjort för ovan en särskild ordningsföreskrift i lagen. Den säger att arbetsgivaren måste förvarna dig som arbetstagare om att anställningen inte kommer att förlängas senast 14 dagar innan provanställningens utgång. Om du är fackligt ansluten ska även fackorganisationen informeras om att arbetsgivaren avser att inte förlänga provanställningen (31 § första stycket LAS).


Denna föreskrift påverkar dock inte den rättsliga verkan som följer av 6 § i lagen om anställningsskydd. Därmed kommer inte anställningen förlängas om arbetsgivaren följt reglerna i 6 §, trots att denne inte följt reglerna i 31 §. Föreskriften är nämligen enbart skadeståndssanktionerande, vilket gör att du dock skulle kunna få allmänt skadestånd på grund av att arbetsgivaren inte följt föreskriften.


Faktisk skada måste inte finnas och du har fyra månader på dig att meddela arbetsgivaren
Allmänt skadestånd innebär att det inte måste ha uppkommit någon skada för dig, du kan få skadestånd ändå bara för det faktum att arbetsgivaren brutit mot ordningsföreskriften. Arbetsgivaren ska i ett sådant fall bli tvungen att betala skadestånd för den kränkning som brottet mot ordningsföreskriften inneburit för dig (38 § LAS). Du kan däremot inte få skadestånd för utebliven lön i det fallet (se exempelvis Arbetsdomstolens dom i AD 2003 nr 115).


Din arbetsgivare förvarnade dig en vecka innan prövotidens utgång, vilket innebär att denne inte följt ordningsföreskriften. Du skulle därmed kunna kräva skadestånd från arbetsgivaren. Du har också rätt till överläggning med arbetsgivaren med anledning av beskedet att inte förlänga dig (31 § andra stycket LAS). Om du vill kräva skadestånd ska du informera din arbetsgivare inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen företogs, alltså från det att arbetsgivaren bröt mot ordningsföreskriften (41 § första stycket LAS). Meddelandet kan vara allmänt hållet men det måste vara tydligt så att arbetsgivaren förstår att du kommer att kräva skadestånd. Sedan har du ytterligare fyra månader på dig att väcka talan om skadestånd (41 § andra stycket LAS).


Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis har arbetsgivaren inte gjort något direkt fel enligt lag eftersom denne informerat dig om att anställningen inte kommer förlängas senast vid prövotidens utgång. Däremot skulle andra regler kunna gälla enligt eventuella anställningsavtal eller kollektivavtal.


Oavsett vad har arbetsgivaren inte följt ordningsföreskriften om förvarningstid i lagen. Du skulle därför kunna kräva arbetsgivaren på allmänt skadestånd för att denne brutit mot ordningsföreskriften. 


Mitt råd är att du kontaktar arbetsgivaren och din fackförening om du är medlem i en sådan för att försöka få till stånd en överläggning med arbetsgivaren med anledning av att denne sagt att din anställning inte kommer att förlängas. Du kan även på så sätt få reda på om det finns något kollektivavtal som innebär att det finns andra regler gällande provanställningar som gäller på din arbetsplats än de som gäller enligt lag.


I övrigt är mitt råd att du försöker kräva allmänt skadestånd från arbetsgivaren, vilket exempelvis utdömdes i AD 2003 nr 115. Du måste då som sagt på ett tydligt sätt meddela din arbetsgivare om att du kommer kräva skadestånd. Det ska göras senast fyra månader efter det att denne bröt mot ordningsföreskriften. Så här är mitt tips att du så snart som möjligt informerar arbetsgivaren om detta så att inte tidsfristen går ut, om det är så att du över huvud taget vill kräva skadestånd.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen genom att ställa en ny gratisfråga eller genom någon av våra andra tjänster. Du kan exempelvis boka en tid med någon av våra verksamma jurister inom området.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”