Måste alla dödsbodelägarna vara närvarande vid arvsskiftet?

2019-04-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi skall göra arvskifte i släkten, måste alla dödsbodelägarna vara närvarande eller kan vissa lämna fullmakt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsskifte regleras i 23 kapitlet ärvdabalken (ÄB).

Arvsskifte handlar om att fördela den avlidnes tillgångar mellan flera dödsbodelägare. Det handlar om att samtliga dödsbodelägarna ingår ett privat avtal. Detta avtal kommer inte att behöva meddelas till myndigheter.

Av avtalet (arvsskifteshandlingen) ska framgår vem av arvingarna och testamentstagarna som egendomen ska tillskiftas. Handlingen ska vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare (4 § ÄB). Därutöver ställs inga särskilda krav på innehållet i avtalet. Det ställs heller inga vittneskrav vid undertecknande. Dock kan jag rekommendera att ni ändå har vittnen vid undertecknandet för att undvika eventuella framtida konflikter. Förslagsvis kan handlingen sändas från dödsbodelägarna efter undertecknandet och sändas därefter.

Om det finns en omyndig person bland delägarna ska denne företrädas av en förmyndare eller god man. I sådana fall ska överförmyndaren skriva under handlingen. Detta regleras i 15 kapitlet föräldrabalken.

Bouppteckningen tillsammans med arvsskifteshandlingen är de handlingar som behövs för att kunna verkställa en egentlig fördelning av den avlidnes kvarlåtenskaper och utgör bevis över att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få vad av egendomen.

Sammanfattningsvis, det ska upprättas en arvsskifteshandling. På grund av dess karaktär som privat avtal mellan dödsbodelägarna är det få krav som ställs på handlingen. Det ställs inga särskilda krav i lag på att dödsbodelägarna ska närvara vid just arvsskiftet. De krav som ställs på avtalet är enbart att det ska vara skriftligt och att samtliga dödsbodelägarna ska underteckna detta. Det ställs inga krav på vittnen vid undertecknandet. Dock kan jag rekommendera att ni ändå har vittnen vid undertecknandet för att undvika eventuella framtida konflikter.

Hoppas mitt svar varit till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,
Cornelia Isacson

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (515)
2019-08-05 Hur fungerar arvsfördelningen om den avlidne bor i Australien?
2019-07-30 Vad händer om en dödsbodelägare vill behålla bostadsrätt som ingår i dödsboet?
2019-07-26 Återgång av arvsskifte med anledning av att den dödes skulder inte betalats
2019-07-21 Ärver jag allt från min förälder och behövs fullmakt vid dödsbon?

Alla besvarade frågor (72048)