FrågaFAMILJERÄTTGod man16/01/2019

Måste alla barn till dement mor informeras om beslut om god man?

Måste alla barn till dement mor vara med/informeras om beslut om god man etc?

Är det möjligt att detta skett utan allas(barnens)vetskap?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som jag kommer att förhålla mig till finns i föräldrabalken (FB).

Enligt huvudregeln kan modern enbart tilldelas en god man om hon själv samtycker till det. Det är alltså moderns samtycke som är relevant, om barnen samtycker till detsamma eller inte spelar däremot mindre roll. Situationen blir dock annorlunda om moderns hälsotillstånd är så allvarligt att samtycke inte kan ges. Då kan modern tilldelas en god man även utan att hon samtycker, FB 11:4.

Domstolen ska vid beslut om god man dessutom inhämta yttranden från bland annat moderns barn, FB 11:16. Det ska enbart göras om det inte är obehövligt. Det anses exempelvis obehövligt att inhämta yttrande från den som ansökt om god man åt någon annan, då denne antas vara positivt inställd till ett godmanskap.

Om barnen inte lämnar något yttrande trots allt, utgår domstolen ofta från att de ställer sig positiva eller neutrala till godmanskapet. Domstolen ska dock inhämta tillräckligt många yttranden för att de ska kunna säkerställa att beslutet om god man är lämpligt, speciellt i det fallet modern själv inte är kapabel att lämna eget samtycke.

Sammanfattning

För att förtydliga så ska alltså alla barn indirekt få reda på att deras moder eventuellt ska tilldelas en god man. Detta genom att de får en begäran om att lämna ett yttrande till domstolen. Men självklart kan saker hända som möjliggör att något barn inte får reda på det, till exempel att begäran om yttrande försvinner på posten. Om allt går rätt till så ska dock barnen få reda på att ett godmanskap är aktuellt för deras moder innan det beslutas om det i domstolen.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du har ytterligare frågor om godmanskap rekommenderar jag dig att ställa en ny fråga till oss på Lawline eller vända dig till överförmyndaren i kommunen där modern är bosatt.

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000