FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente25/03/2019

Måste alla arvingarna klandra ett ogiltigt testamente?

Hej!

Min mammas faster har gått bort och har i sitt testamente gett all sin kvarlåtenskap till sin systerson. Nu ser vi att hennes testamente är bevittnat av en annan syster till henne och att testamentet således är ogiltigt. Vad gör man nu?

Som jag förstått måste man klandra testamentet. Räcker det med om en av arvingarna gör detta? Eller måste alla göra det för att ha rätt till sin del?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna om arv och testamente finns i Ärvdabalken (1958:637).

Det stämmer att man måste klandra testamentet för att göra det ogiltigt. Arvingar måste klandra testamentet inom sex månader för att inte gå miste om sin rätt att klandra, 14:5 ärvdabalken.

Samtliga arvingar måste klandra testamentet för att inte förlora sin rätt till kvarlåtenskapen. Om exempelvis en arvinge avstår från att klandra testamentet så förlorar denne sin rätt till del av kvarlåtenskapen, trots att andra arvingar har klandrat. Testamentet blir då giltigt till den del där klander inte har väckts.

En klandertalan väcks hos tingsrätten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och du får gärna ställa fler frågor om något känns oklart.

Vänligen,


Malcolm HamiltonRådgivare