Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

2017-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej.Jag undrar hur religion definieras enligt lagen och vilka krav sätts det för att X ska räknas som religion?I dagarna kom den nya lagen om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang där ett av undantagen var just religion. Ponera att jag bryter mot denna lag och åberopar att jag gjorde det av religiös själ. De själ jag grundar det på är att jag har min egna religion, som jag själv har skapat och är den enda följaren av. Hade rätten godtagit min förklaring eller är det vissa krav som skall uppfyllas för en religion ska räknas som religion i lagens mening och ge mig det absoluta grundlagsskyddet enligt RF?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att den rör ändringen av ordningslagen där man avser införa ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Den ändringen har dock inte trätt i kraft än utan ligger fortfarande under beredning, men ska träda i kraft den 1 mars 2017.

I propositionen 2016/17:41, går det dock att läsa om den föreslagna ändringen. Förbudet avses gälla när någon på idrottsanläggning under idrottsarrangemang helt eller delvis täcker ansiktet på sätt som försvårar identifikationen av personen. Undantaget som du nämner gäller den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande. Undantag gäller även om det med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som befogat att täcka ansiktet.

Någon uttrycklig definition av ”religion” finns inte i lagen, men i propositionen nämner man att syftet med undantaget är att upprätthålla den grundlagsskyddade religionsfriheten. I kommentarer till förslaget förklarar man att religösa skäl föreligger om personen täcker ansiktet i enlighet med en religös sedvana som han eller hon normalt tillämpar. Den exakta tillämpningen av lagen går dock inte att förutspå ännu, då den inte trätt i kraft.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?