Marknadsmässig hyra för lokal

2017-10-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej och tack för ni finns! Vi är lokalhyresgäst som har precis bytt hyresvärd och nu vill de höja vår hyra trots att avtalade hyran utgår om 1 år. De menar på att vi betalar en mycket lägre lokalhyra i jämförelse med andra restauranger runt området. Hur kan vi ta reda på den marknadsmässiga hyra för liknande lokaler (storlek och standard)? Hur kan vi avgöra om den marknadsmässiga hyra enligt hyresvärden stämmer överens med våran restauranglokal där vi vet har ett mycket sämre skick och standard än de övriga? Ha en fortsatt fin kväll!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna bestämma skälig hyra för lokalen, måste först fastställas att hyran inte får överstiga vad lokalen vid hyrestidens utgång kan antas vara värd på den öppna marknaden, alltså marknadshyran. Vad som menas med marknadsmässig hyra framgår av 12 kap. 57 a § jordabalken. I första hand ska marknadshyran bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med vad hyran för liknande lokaler på orten är. Jämförelsen ska göras med hyror för andra lokaler som i stora drag är likvärdiga din egna lokal, främst med hänsyn till lokaltyp, läge, storlek och standard. Vanligtvis brukar det vara av mindre betydelse vad äldre hyresavtal stadgar, eftersom värderingen ska avse marknadshyran vid hyrestidens utgång. Av lagtexten framgår det även att endast om det finns särskilda skäl får hänsyn tas till ökningar av lokalens värde, som en hyresgäst har åstadkommit. Exempelvis kan sådana värdeökningar bero på att hyresgästen har inarbetat en stor kundkrets. Vad som kan sägas krävs för att fastställa marknadshyran är alltså, att det undersöks vad hyresgästerna i liknande lokaler i närheten betalar för sina hyresrätter, och utifrån den bedömningen kan det göras en uppskattning av marknadshyran.

Vi får önska dig en fortsatt trevlig dag!

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2103)
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97404)