Mark- och miljööverdomstolens avgöranden har prejudicerande verkan

FRÅGA
HejEn dom med Målnr 2015-F 290 från Mark och miljööverdomstolen gällande samfällighets inköp av kabeltv, är det beslutet prejudicerande?Vi har ett liknande problem där vi ev måste anlita juristhjälp.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt den så kallade rättsinformationsförordningen (se 6 §) kan domar från Mark- och miljööverdomstolen ha prejudicerande verkan. Alltså kan ert fall bedömas likadant som fallet i din fråga.

Notera dock att underrätten inte är bunden av överdomstolens dom i ett visst fall. Att det tidigare målet har prejudicerande verkan innebär endast att det ska fungera som vägledning. Det finns alltså ingen skyldighet för underrätten att döma i enlighet med överdomstolen. Dock är det ju naturligtvis ett väldigt bra inlägg från er sida att visa på hur Mark- och miljööverdomstolen tidigare har bedömt ett likadant fall.

Sammanfattning
Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen har prejudicerande verkan. Underrätten har dock ingen skyldighet att följa överdomstolens dom utan har rätt att döma annorlunda.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (978)
2022-01-28 När gallras åtalsunderlåtelser från belastningsregistret?
2022-01-28 Rättskällornas hierarki
2022-01-25 Får ensambarn undgå militärtjänst?
2022-01-25 Vilka lagar i Sverige handlar om klimatet och klimatfrågan?

Alla besvarade frågor (98703)