Man ska folkbokföra sig där man är bosatt

Jag planerar att börja studera igen och flytta hem till min mamma som bor i en hyresrätt. Jag kommer att betala halva hyran, etc.

Vi har meddelat hyresvärden som klassade det som ett inneboende.

Jag har samtidigt ett annat boende på annan ort, en fastighet jag äger till 50%.

Min fråga är var jag skall stå skriven och vad det kan tänkas ha för juridiska effekter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man ska folkbokföra sig på den adress där man är bosatt (6 § folkbokföringslag). Enligt lag anses man vara bosatt på den fastighet där man kommer regelmässigt tillbringa sin dygnsvila (7 § folkbokföringslag). Ifall du skulle flytta hem till din mamma och det är där du som du rent faktiskt bor ska du också enligt lag folkbokföra dig där. Om du istället skulle bo växelvis, d.v.s. ha så kallad dubbel bosättning, mellan din mammas hyresrätt och ditt andra boende ska man ta hänsyn till samtliga omständigheter för att avgöra vilken utav adresserna man ska folkbokföra sig på. Om man är gift eller har barn kan deras bosättning påverka vart man själv ska anses vara bosatt. Annat som ska vägas in är arbetsförhållande, hur många nätter man övernattar på respektive ställe, vart man förvarar sina ägodelar samt med vilken rätt man nyttjar bostaden, d.v.s. om man är ägare eller hyresgäst, m.m. Vid dubbel bosättning gör man en anmälan till skatteverket som sedan tar ett beslut vart man ska vara folkbokförd. Du kan läsa mer om det på deras hemsida.

När man flyttar ska man inom en vecka anmäla detta till skatteverket (25 § folkbokföringslag). Ifall skatteverket misstänker att man inte är bosatt på den adress där man är folkbokförd får de utföra s.k. kontrollbesök (32a § folkbokföringslag). Skatteverket behöver inte kontakta den som ska kontrolleras i förväg utan kontrollbesök får ske oannonserat (32 b § folkbokföringslag). Detta händer dock inte särskilt ofta i praktiken, men de har rätt att göra kontrollbesök enligt lag. Om skatteverket skulle komma fram till att man är folkbokförd på fel adress kan de förelägga en att göra en flyttanmälan (31 § folkbokföringslagen). Ifall man inte följer deras föreläggande kan skatteverket förelägga en att betala vite. Det är sedan en domstol som tar beslut om vite ska utdömas (37 § folkbokföringslag). Skatteverket kan också självmant ta upp frågan om ens folkbokföringsadress till prövning och besluta att ändra den (34 § folkbokföringslag).

Anledningen till att det är viktigt att man är folkbokförd på rätt adress är för att en hel del av våra rättigheter och skyldigheter i samhället är knutna till vart vi är folkbokförda. T.ex. avgöra folkbokföringsadressen vart du ska betala skatt och rösta, samt rätten till bostadsbidrag.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000