Kan min dotters biologiska pappa ansöka om gemensam vårdnad?

2017-03-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har varit enskild vårdnadshavare med min nioåriga dotter sedan hon föddes. Min sambo och jag har beslutat oss för att det är dags att gifta oss efter flera års förhållande. Han är inte biologisk pappa till min dotter. Min fråga är: Kan min dotters biologiska pappa ansöka om delad vårdnad även när jag är gift med en annan man? Han har aldrig försökt få vårdnaden tidigare men finns en viss oro hos mig att han skulle störa sig på att min nuvarande sambo blev hennes pappa (på papper så att säga). Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB).

Om en förälder har ensam vårdnad kan den andre föräldern ansöka om gemensam vårdnad, det föreligger alltså inget hinder mot din dotters biologiska pappa att väcka talan i denna fråga, 6 kap 5 § FB. Begär han gemensam vårdnad kan domstolen förordna om detta även om du som ensam vårdnadshavare motsätter dig det. Anledningen till varför det ser ut på detta vis är en tanke om att vid alla beslut som rör vårdnad ska barnets bästa vara avgörande. Barnets bästa är inte alltid lätt att definiera, och en bedömning av de individuella omständigheterna i varje enskilt fall måste alltid göras. I lagtexten räknas det dock upp några exempel som t.ex. att barnet ska ha rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap 2a §, 2st, 2p FB. Eventuella andra intressen som rör t.ex. rättvisa mellan föräldrar eller en förälders behov av kontakt med barnet får därför backa - barnets bästa går alltid först.

När bedömning görs om vårdnaden ska vara gemensam ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Har du och din dotters biologiska pappa väldigt svårt att samarbeta bör domstolen kanske inte förordna om gemensam vårdnad, eftersom det då förmodligen inte blir till barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna behöver däremot inte alltid utesluta gemensam vårdnad.

Även barnets vilja ska enligt 6 kap 2a §, 3st tillmätas betydelse, med hänsyn till barnets mognad och ålder. Ju äldre barnet är, desto mer vikt fästs vid dennes vilja och tvärtom. Det är emellertid svårt att säga någon åldersgräns för när barntes vilja börjar tillmätas betydelse - det hela är också beroende på hur mogen barnet är för sin ålder.

För att sammanfatta det hela lite kan alltså din dotters biologiska pappa ansöka om gemensam vårdnad, men vad domstolen skulle komma fram till i ert fall är svårt för mig att svara på då en prövning av de individuella omständigheterna måste göras. Vad man dock bör ha i åtanke är att barnets intressen alltid ska sättas först.

Jag hoppas att svaret har hjälpt dig något!

Med vänlig hälsning,

Annie Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (799)
2021-01-23 Föräldrar och vårdnaden om barnet
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?

Alla besvarade frågor (88419)