Man kan ge bort fastighet till barn som gåva eller förskott på arv

Hur ska jag göra för att låta min enda son få ärva min bostadsrätt? Jag har fyra barnbarn, två efter min döda son och två efter min son i livet. De fyra barnbarnen ska jag dela ut ett kapital till inom de närmsta åren. Efter min död kommer då inte att finnas så mycket kontanter kvar och jag har ett testamente där det står att mina söner ärver och därefter mina barnbarn. Så frågan gäller om jag kan ge min bostadsrätt till min nu levande son?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Du kan ge bort din fastighet till din levande son nu. Antingen kan du ge det som en vanlig gåva eller som förskott på arv.

Om du ger bostadsrätten som förskott på arv kommer den räknas av från din sons arv när du går bort i framtiden, och om lägenheten utgör mer än halva din kvarlåtenskap (din sons arvslott) kommer han inte få något arv senare eftersom han redan fått sin del. Men han kommer få behålla lägenheten även fast den är mer än vad han skulle ha ärvt enligt lagens regler (se 6 kap. 4 § ärvdabalken). Om du vill att det ska vara förskott på arv så behöver du inte ange något, man utgår nämligen från att stora gåvor är förskott på arv om inget annat anges (se 6 kap 1 § ärvdabalken). Men för tydlighets skull skadar det ju inte att skriva i gåvohandlingen att bostadsrätten utgör förskott på arv om det är det du vill.

Om du inte vill att bostaden ska vara förskott på arv så anger du det i gåvohandlingen du upprättar, och då kommer din son få ärva halva den kvarlåtenskap som finns när du går bort, och din andra sons barn kommer ärva den andra halvan av kvarlåtenskapen.

Det finns dock en risk att "skengåvor" behandlas som testamente, och din avlidne son har rätt till 25 % av din totala kvarlåtenskap. Om du skulle ge bort din bostadsrätt och bo kvar så att det ser ut som att du givit bort lägenheten för att minska din avlidne sons arvslott så kan man räkna in bostadsrättens värde i bouppteckningen, och då finns det en möjlighet för din avlidne sons barn att begära jämkning för att du ut värdet på deras pappas laglott (se 7 kap. 4 § ärvdabalken). Det krävs dock att din avlidnes sons barn begär jämkning, det sker inte automatiskt.

Du behöver också tänka på att bostadsrättsföreningar inte brukar godkänna att ägaren till en bostadsrätt inte bor där själv, så om du ger bort hela din bostadsrätt kanske föreningen inte går med på att du bor kvar. Kolla vilka regler din förening har för ägande och boende så att det inte blir tokigt för er. Sannolikt kan du ge bort en viss procent av din bostadsrätt redan nu.

Mitt råd till dig är att kontakta en jurist för att se till så att allt blir helt som du vill. Hoppas du blivit lite klokare i hur du kan gå tillväga i alla fall!

Vänligen,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning