FrågaFAMILJERÄTTFaderskap15/04/2018

Hur kan en svensk medborgare få faderskap fastställt till sitt barn som är fött utomlands när barnet inte är svensk medborgare?

Hej.

Jag har en vän som är svensk medborgare, men kommer ursprungligen från Tanzania. Min vän bor i Sverige. Han har fru och barn som är tanzanska medborgare och som bor i Tanzania. Barnet föddes dock innan de gifte sig.Nu önskar han ordna ett svenskt medborgarskap åt sin dotter varpå han först måste visa att han är far. Domstolen ska sedan fatta beslut i ärendet. Sverige godkänner inga av de dokument som de kan lämna in. Faderskapet måste alltså fastställas genom DNA-test.Min vän har förstökt ansöka om fastställande av faderskap men fått sin ansökan avvisad då han som far inte får föra talan. Denna skall föras av hans barn (fru) som finns i Tanzania.Min fråga är hur de på ett realistiskt vis ska begära av tingsrätten i Sverige att de fastställer faderskapet och föra talan i ärendet?Lyckas de föra talan och få igenom att det görs ett DNA-test kommer resten lösa sig.

Hoppas ni har svar på detta.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att pappan haft kontakt med Sveriges myndigheter om ett automatiskt medborgarskap men att ansökan blivit nekad på grund av dokumentationen du nämner, inte bevisat vad myndigheterna begär för ett sådant medborgarskap. Med anledning härav ligger fokus i mitt svar på frågan om fastställande av faderskap för barnet. Föräldrabalken (FB) och Lagen om internationella faderskapsfrågor (IFL) är tillämpliga.

Vad gäller för fastställande av faderskap?
Eftersom föräldrarna inte var gifta när barnet föddes och barnet inte bor i Sverige är det, precis som du skrev i din fråga, endast barnet eller mamman till barnet som får väcka talan i ärendet. Den svenska domstolen får ta upp ärendet fastän mamman och barnet inte har svenskt medborgarskap då pappan bor i Sverige.
(1 kap. 1§ och 4§, 2 kap. 1§, 3 kap. 5§ FB samt 4§ IFL)

Hur ska familjen göra?
Eftersom faderskapet ska fastställas genom dom så måste mamman till barnet vända sig till svenska ambassaden i Tanzania för att enklast komma i kontakt med de svenska domstolarna. Domstolen kommer troligen begära ett faderskapstest från pappan eftersom det är deras uppgift att se till att mammans förfrågan blir ordentligt utredd. Om testet visar att mannen är genetisk far till barnet så ska domstolen fastställa faderskapet genom dom (1 kap. 3§ jämte 3 kap. 9§ FB). Här finns mer information om kontakt med ambassaden.

Sammanfattning och mitt råd
Mamman måste alltså kontakta Sveriges ambassad i Tanzania och meddela att hon vill väcka talan om fastställande av faderskap för dottern. När faderskapet är utrett kan pappan igen begära att barnet ska bli svensk medborgare.

Hoppas att du fick lite mer klarhet i frågan, annars är du välkomna att ställa en ny fråga till oss!
Sandra LundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?