Mamma vill ge fastigheter som gåva till två av barnen - vad ska man tänka på?

2017-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Min mamma äger själv 2 fastigheter, en villa och ett sommarställe. Hon vill skriva över huset till mig som gåva samt sommarhuset till min andra bror som gåva. Vår 3e bror är fullt medveten om detta och önskar inte ta del/erhålla någon ersättning av fastigheterna i framtiden. På huset finns ett lån på SEK 400 000 och huset värderas till c a 6-7 miljoner. Finns det några speciella regler för att göra detta och hur går hon tillväga?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt ärvdabalken 6 kap. 1 § är utgångspunkten att vad en förälder har gett till sitt barn ska ses som förskott på arv och att avräkning på din del av arvet ska ske. Om det däremot skulle framgå att föräldern inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska någon avräkning inte ske. Det är därför viktigt att ni dokumenterar att gåvorna inte ska ses som förskott på arv. Detta kan skrivas in i gåvobrevet, "denna gåva är inte att betrakta som ett förskott på arv" eller liknande formulering.

Det finns dock en bestämmelse i ärvdabalken 7 kap. 4 § som innebär att en gåva under vissa omständigheter ändå ska jämställas med ett testamente, varpå avräkning av arv ska ske. Detta aktualiseras om arvlåtaren (er mamma) ger bort gåvan strax innan hon vet att hon ska gå bort eller om hon har kvar nyttan av gåvan fram till sin död, till exempel att din mamma får bo kvar i huset fram till sin död. Förutom att förtydliga i gåvobreven att gåvorna inte ska betraktas som förskott på arv måste det alltså även ske en förändring i nyttjandet av fastigheterna. Man kan säga att det ska ske någon form av "uppoffring" från er mammas sida.

För att ni ska bli återbäringsskyldiga för gåvorna måste dock er bror väcka talan. Om han verkligen inte avser att i framtiden kräva sin del av värdet på fastigheterna kommer det därför inte att uppstå några problem. Men det är inte alltid så enkelt att uttala sig om hur man kommer att agera den dagen arvet ska delas upp.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?