FrågaPROCESSRÄTTDomstol23/12/2014

Målsägandes roll vid en huvudförhandling

Hej! Är målsägande i ett mål som gått till rätten, men det är inte jag som anmält den åtalade och dessutom anser jag att inte att ett brott har begåtts, så jag nekar i rättegången. Men alla vittnen anser att det brott har begåtts. Vad kan hända nu med allt...?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Nu vet jag inte exakt vad som har hänt i ditt fall, men jag tolkar det som att ett brott har skett som faller under allmänt åtal. Detta innebär att oberoende av om målsägande " inte tycker" att ett brott har skett eller om denne inte anmält det till polismyndigheten, så har en åklagare ändå en skyldighet att väcka åtal om det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol. 

Det som nu kommer att hända är att en huvudförhandling kommer att hållas. Syftet med en huvudförhandling i domstol är att pröva huruvida ett brott har skett och om det kan ställas utom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig till brott. Vid denna huvudförhandling kommer säkerligen åklagaren att be dig berätta vad som har hänt och även svara på frågor. Möjligheten finns även för den tilltalades offentliga ombud att ställa frågor till dig! Du som målsägande kommer att av domaren uppmanas att tala sanning, även om Du inte talar under ed. Att tala under ed innebär att om som han/hon då medvetet ljuger eller förtiger sanningen, kan han/hon riskera att dömas för mened. Detta är dock inte aktuellt i ditt fall! 

Jag har ovan kortfattat redogjort för det mest centrala Du som målsägande bör känna till. Jag skulle kunna redogöra för mycket mer då din fråga egentligen är väldigt omfattande, men det är nog bättre att Du återkommer till mig om det är något mer specifikt Du undrar över. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.com.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?