Målsägandes rätt att ställa in förhandling?

2019-07-04 i Domstol
FRÅGA
Hej!Som målsägande har jag väl rätt att avblåsa en förhandling, om den inte längre har ett syfte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För de allra flesta brott har åklagaren så kallad absolut åtalsplikt. Det innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det (20 kap. 6 § Rättegångsbalk). Den som har blivit utsatt för ett brott kan alltså inte bestämma vad som ska hända med brottsutredningen och inte heller om en huvudförhandling ska hållas eller ej.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (383)
2020-01-17 Vem prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen?
2020-01-05 Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt
2019-12-31 En eller två rättegångar?
2019-12-17 Vilken dom är det som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (76369)