Målsägandebiträde

2015-09-25 i Domstol
FRÅGA
Är det endast målsäganden som har rätt till att ansöka om ett målsägandebiträde el juridiskt ombud? Min vän är den åtalade parten i ett brottsmål där hon åtalas för att ha brutit mot ett kontaktförbud till målsäganden hon haft en relation till. Hon känner sig väldigt skör och rädd och orolig inför rättegången då hon blivit hotad av målsägandes mor. Hennes försvarsadvokat har ej tiden som behövs för att lyssna och lugna och förstå henne. Undrar då om hon har någon som helst rättighet i att få tilldelat ett juridiskt ombud då risken av hennes oro iför rättegången utan hjälp till att värna om hennes hälsa kan medföra att den blir värre med förnyade stresstrauman med förödande konsekvenser. Eller är hennes ohörsamme försvarsadvokat den enda juridiska stöd hon har rätt till.MvhMartina
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Begreppet "juridiskt ombud" är ett samlingsbegrepp, dvs att en advokat är en typ av juridiskt ombud. För mer information kring de olika begreppen se Rättshjälpsmyndighetens hemsida här.

Vill du veta mer om regleringen kring målsägandebiträden, se här.

Att förordnas ett målsägandebiträde

När ett brottmål handlar om att brottsoffret (målsäganden) blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan leda till fängelse, kan domstolen förordna ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder alltså brottsoffret och inte den tilltalade. Den tilltalade får istället hjälp och biträds av sin försvarsadvokat.

Målsägandebiträdets uppgift

Den främsta uppgiften ett målsägandebiträde har är att ta tillvara målsägandes intressen i målet, lämna stöd och hjälpa till. Denne kan även föra skadeståndstalan om detta inte görs av åklagaren, se här.

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (440)
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?

Alla besvarade frågor (85169)