Mall för framtidsfullmakt mellan makar

FRÅGA
Finns det en mall på framtidsfullmakt mellan makar?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som, i enlighet med fullmaktsgivarens vilja så som den är uttryckt i fullmakten, blir giltig om denne inte själv kan ta tillvara sin rätt på grund av exempelvis sjukdom, psykisk störning eller liknande. Möjligheten att använda sig av framtidsfullmakt finns sedan den 1 juli 2017 och är alltså ett alternativ till god man eller förvaltare.

Det finns flera olika saker som kan vara bra att tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt och även vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig. Lawline tillhandahåller en avtalstjänst online som du enkelt kan använda för att upprätta en individuellt anpassad giltig framtidsfullmakt (tryck på länken och klicka dig fram därifrån). Tjänsten kostar 1 095 kr att använda och du du kan givetvis få hjälp på vägen om något skulle kännas krångligt. Betalningen sker i samband med att du bekräftar din beställning för att få avtalet skickat till dig, så var inte rädd för att klicka runt lite och se hur tjänsten fungerar.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll