Mål i förvaltningsrätten

2021-12-06 i Domstol
FRÅGA
Får förvaltningsrätten handlägga mål som rör en tvist mellan två eller flera personer?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar det som att du vill veta vilka typer av mål förvaltningsdomstolen får handlägga.

I Sverige har vi två olika typer av domstolar – de allmänna domstolarna, som hand­lägger brottmål och tvistemål och de allmänna förvaltningsdomstolarna, som handlägger förvaltningsmål.

De allmänna domstolarna har tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser: för­valtningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Till förvaltningsrätten, som alltså är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagas myndighetsbeslut. Det kan till exempel gälla beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat. Förvaltningsmål är därför främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter och kan exempelvis röra sig om mål om körkort, bistånd, tvångsvård, socialförsäkring, skatt och så vidare.

För att svara på din fråga så handlägger inte förvaltningsdomstolen mål som är mellan två individer, utan det är i första hand tingsrätterna som gör detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (536)
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling
2021-12-29 Fråga om dom som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (98495)