FrågaPROCESSRÄTTDomstol06/12/2021

Mål i förvaltningsrätten

Får förvaltningsrätten handlägga mål som rör en tvist mellan två eller flera personer?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till oss på Lawline.


Jag tolkar det som att du vill veta vilka typer av mål förvaltningsdomstolen får handlägga.


I Sverige har vi två olika typer av domstolar – de allmänna domstolarna, som hand­lägger brottmål och tvistemål och de allmänna förvaltningsdomstolarna, som handlägger förvaltningsmål.

De allmänna domstolarna har tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser: för­valtningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Till förvaltningsrätten, som alltså är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagas myndighetsbeslut. Det kan till exempel gälla beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat. Förvaltningsmål är därför främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter och kan exempelvis röra sig om mål om körkort, bistånd, tvångsvård, socialförsäkring, skatt och så vidare.

För att svara på din fråga så handlägger inte förvaltningsdomstolen mål som är mellan två individer, utan det är i första hand tingsrätterna som gör detta.


Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Anna von FircksRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo