Mäklarens rätt till ersättning efter avtalets upphörande

2015-02-12 i Avtal
FRÅGA
Hade en mäklare med ensamrätt, böt mäklare med ensamrätt men i avtalet framgick inte att tidigare spekulanter hade undantagits från ensamrätten, tidigare spekulant köpte, avtalet kom efter 10 dagar efter avtalet med gamla mäklaren upphört, nu kräver gamla att han ska ha provision, är det rätt?
SVAR

Hej!

Mäklarens ensamrätt innebär att mäklaren vanligtvis kommer ha rätt till provision om objektet säljs under tiden som ensamrätten vara. Ensamrätten gäller oavsett om mäklaren själv medverkar till försäljningen eller inte. Ensamrätten har en maxtid på 3 månader åt gången men går däremot att förlänga (se 9 § FML). Under denna tid riskerar du som uppdragsgivare att få betala provision till mäklaren som har ensamrätt trots att du själv säljer objektet eller gör det genom annan mäklare.

Även efter tiden för ensamrätten kan mäklaren ha rätt till ersättning om objektet säljs till en spekulant som den tidigare mäklaren anvisat. Detta gäller under förutsättning att det finns ett orsaksamband mellan mäklarens anvisning och den överlåtelse som har skett. Detta gäller också även efter uppdragsavtalet sagts upp. Mäklaren ska när uppdraget upphör informera dig som uppdragsgivare att en senare överlåtelse kan ge mäklaren rätt till ersättning (se 22 § FML). I samband med detta skall mäklaren också överlämna en förteckning över de spekulanter som han eller hon ansett sig anvisat till objektet.

När avtal ingås med ny mäklare skall denna se till att du som uppdragsgivare lämnar information om annan mäklare tidigare innehaft uppdrag att sälja objektet. I ditt fall hade den nya mäklaren inte undantagit tidigare spekulanter från ensamrätten i avtalet. Att ingå ett förmedlingsuppdrag utan att beakta tidigare mäklares eventuella provisonsanspråk kan så i strid med god mäklarsed (se 8 § FML). Efterkommande mäklare borde därför ha skrivit in i uppdragsavtalet att tidigare spekulanter undantagits från ensamrätten.

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare mäklaren kan ha rätt till provision om det är dennes förtjänst att spekulanten kommit i kontakt med objektet. Däremot skall denna mäklare ha informerat dig om hans eventuellt framtida rätt till ersättning då uppdraget upphörde. Det pekar på att den senare mäklaren inte iakttagit god mäklarsed då han inte beaktat tidigare mäklares spekulanter. Möjlighet till att sätta ner den senare mäklarens ersättning kan bli aktuell (se 24 § FML).

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll