Makes redovisningsskyldighet och falska överlåtelser

2017-10-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej har varit gift med honom nästan 20 år, skilsmässan gått igenom!Han äger 10 % av sin mammas hus, som han gav bort nu i somras, anmälan om skilsmässa kom in jan-17. Nu har han skrivit falskt skuldebrev, och påstår att han inga pengar har!Denne brev påstås ha skrivits på då vi var gifta, men själv har jag ingen kännedom till den!Han har inte uppgivit alla konton som han har pengar i, de enda kontouppgifterna han har lämnat på är konton som han har tömt tidigare, som om han har planerat detta länge!Dessa pengar finns på andra konton, sedan har han också våra barns pengar på HANS konton.Jag har ensamvårdnad över barnen!Hur kan jag kunna bevisa, då jag endast kan säga hur det ligger till och har inget som kan styrka detta!Jag har själv sett dessa kontouppgifter med sparkapital, då han själv har visat dessa till mig.Barnens konton samt hans!Samt att den falska skuldebrevet, är hans syskon inblandad. Ena har "lånat pengar" och det andre påstår sig vara vittne. Sedan har de inte räknat med ränta på lånet som påstås vara 2.7 milj.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

All egendom mellan makar är giftorättsgods

Äktenskap upplöses när dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Till dess har ni giftorättsgods som ska ingå i en bodelning. Giftorättsgods är all egendom som ni har (pengar, bil, hus osv.) som inte är enskild egendom. Egendom kan för en make endast bli enskild om detta står skrivet i ert äktenskapsförord eller om det rör sig om gåva, arv osv. som en make mottagit från annan.

Giftorättsgods fördelas lika

Huvudregeln är att giftorättsgodset fördelas lika mellan makar, men för detta råder avtalsfrihet emellan makar. Giftorättsgodset ska genom bodelning fördelas på sätt som ni kommer överens om. Fram till bodelning skett kan ingen av er nyttja varandras giftorättsgods, om inte ni kommit överens om det tillsammans.

Redovisningsskyldighet

Om du misstänker att han undanhåller egendom så kan du alltid begära att få en bodelningsförrättare (jurist) förordnad av tingsrätten (17 kap. 1 § äktenskapsbalken). I första hand avser bodelningsförrättaren att hjälpa er komma fram till en överenskommelse. Om ni inte kan komma överens kan bodelningsförrättaren tvångsdela er egendom rättvist emellaner (17 kap. 7 § äktenskapsbalken). Din make och du blir då redovisningsskyldiga gentemot bodelningsförrättaren, som i princip får rätten att tvångsdela er egendom rättvist.

Den kritiska punkten och redovisningsskyldigheten

Efter dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten, "den kritiska tidpunkten", träder makarnas redovisningsskyldighet in. Redovisningsskyldigheten innebär att en make, sedan ansökan om skilsmässa kommit in, måste redovisa allt som händer med den gemensamma egendom eller enskilda egendom som maken förfogat över/använt. Eftersom din make har tillgång/hand om flera konton, betyder detta att han måste redovisa varje aktivitet på dessa konton efter den kritiska tidpunkten eller eventuellt också innan den kritiska tidpunkten. Allt som en make gjort som kan påverka bodelningen måste redovisas för bodelningsförrättaren. Om han "lånat ut" pengar eller tömt bankkonton och gömt pengarna under kudden så kan detta komma att redovisas för och dras av från hans andel i bodelningen eftersom alla transaktioner går att spåra. Om han olovligen konsumerat vad som skulle ha blivit din andel så kan han även bli återbetalningsskyldig om han inte kan betala tillbaka allt.

Det kan alltså vara bra att ansöka om att få en bodelningsförrättare med tanke på omständigheterna i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?