Makes redovisningsplikt vid bodelning

2015-06-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min make har varit gifta i 15 år men har bott ihop i totalt 19 år. Min make har nu utfört, vad man tror är ett självmordsförsök (oklart ännu varför, men läkarna säger att det förmodligen var under en psykos), genom att tända eld på vår villa. Maken äger villan. Om jag nu skulle begära skilsmässa - hur fungerar bodelningen? Vad jag förstår kommer villan att tas upp som tillgång med avdrag för huslånet (som står på honom) som makens giftorättsgods. Men villan, som inte är återställd, har ju ett helt annat värde nu efter branden. Både jag och min make har en redovisningsplikt - hur spelar makens agerande in här härvid? Maken har ju påverkat egendomen (villan) genom branden och jag har ju inget med saken att göra. Spelar det roll vid bodelningen om läkarutredningens bedömning är att maken, vid anläggningen av branden, agerat under psykos och att maken därmed inte varit vid sina "sinnes fulla bruk" när han satte eld på villan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En bodelning vid skilsmässa görs utifrån den egendom och de skulder som makarna har vid ansökan om skilsmässa (9 kap 2 § äktenskapsbalken). När skilsmässa har begärts inträder en redovisningsskyldighet för makarna som bland annat innebär att makarna måste förvalta sin egendom på ett omsorgsfullt sätt fram tills dess att bodelning har genomförts (9 kap 3 § äktenskapsbalken).

En make skulle följaktligen kunna bli kompenserad för den värdeminskning som sker vid en brand anlagd av den andra maken när branden inträffar efter begäran om skilsmässa. I ditt fall skedde däremot branden innan skilsmässa har begärts och din make hade då i princip inte någon skyldighet att vårda sin egendom. Det här innebär att din make har kunnat disponera fritt över sin egendom och branden medför därmed inte att du har rätt till mer än hälften av det nuvarande värdet av fastigheten minskat med lånet som belöper på densamma.

Vänligen,

Elias Lundin

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81796)