Makes rätt till fyra prisbasbelopp vid bodelning

Jag är gift och min man och jag har äktenskapsförord sedan äktenskapets början. Jag önskar nu att testamentera allt till min dotter från tidigare äktenskap, är det möjligt? Har min make anspråk på någon arv oavsett ett testament?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som grundprincip har alla rätt att disponera sina tillgångar som man vill, det vill säga även bestämma vem som ska få ta del av arvet man lämnar efter sig. Emellertid finns två betydelsefulla inskränkningar som hindrar dig att testamentera hur du vill. Den ena inskränkningen handlar om barnens rätt till laglott (hälften av arvet) och den andra rör makes rätt till att utfå minst fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr), 3 kap.1 § ärvdabalken. Detta innebär att du kan vara förhindrad att låta hela din förmögenhet tillfalla dottern. I de fyra prisbasbeloppen inkluderas det maken fått genom bodelningen (som ska genomföras efter äktenskapsskillnad och efter ena makens död) och vad denne har som enskild egendom. Om du skriver i ett testamente att allt ska tillfalla din dotter, kommer denna vilja realiseras efter att maken fått egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”