Makes medgivande till försäljning av gemensam bostad

2017-10-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,jag äger en bostadsrätt som jag nu ska sälja. Jag är gift och var det även när jag köpte bostaden. Min make och jag har dock levt åtskilda sen många år och han har därför aldrig bott i lägenheten. Jag står som ensam ägare till bostaden.I mäklarens förmedlarkontrakt står en punkt avseende medgivande och om det finns någon partner (tex make) under den tid som lägenheten har ägts och som ska lämna medgivande till försäljningen. Så min fråga är om jag behöver min makes medgivande.Tacksam för svar/J
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är samtycke

I äktenskapsbalken finns regler som reglerar vad som gäller vid försäljning av makars gemensamma bostad. Huvudregeln är att en gemensam bostad, som makarna tillsammans eller en av makarna äger, inte får försäljas utan den andre makens samtycke.

Undantag

Undantag från denna huvudregel finns dock. Skulle det vara så att du fått bostaden i gåva, genom testamente eller i arv, och det föreskrivits att du ska inneha egendomen som enskild egendom, krävs inte samtycke. I ditt fall kan dock inte något undantag tillämpas, eftersom du köpte bostaden under er tid som gifta och bostaden – förmodligen – räknas som gemensam bostad (7 kap. 4 § äktenskapsbalken).

Undantag som inte finns i lagen

Av din fråga att döma framkommer det dock, att ni aldrig bott i lägenheten tillsammans. I just ditt specifika fall verkar alltså som att det kan finnas ännu ett undantag. I detta fall syftar jag på innebörden av "gemensam bostad". Syftet var aldrig att ni skulle bo i bostaden gemensamt. Av förarbetena (de arbeten som ligger till grund för en lag) framkommer det att en viss tolkning kan göras. Alltså är det möjligt att medgivande av din make inte behövs för försäljning av bostaden.

Råd

Skulle din make emellertid motsätta sig att du säljer bostaden utan dennes samtycke, trots att ni inte hade som syfte att bo i den gemensamt, kan du ansöka hos domstol att medge en försäljning (7 kap. 8 § äktenskapsbalken).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1223)
2021-08-01 Vad krävs för att en styrelse i en ekonomisk förening ska få fatta beslut?
2021-07-31 Behöver man betala andra avgifter efter att man har köpt en bostadsrätt?
2021-07-31 Ofullständig fråga
2021-07-31 Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening gå in i lägenheter utan medlemmens tillstånd?

Alla besvarade frågor (94564)