Vad händer med en pågående äktenskapsskillnad när ena maken/makan dör?

2021-04-26 i Bodelning
FRÅGA
Vad händer om två personer som är gifta skriver på skilsmässa och ena personen dör under betänketiden kommer de fortfarande räknas som gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med en pågående skilsmässa när ena maken/makan dör. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Om en av makarna avlider under ett pågående mål om äktenskapsskillnad ska reglerna om bodelning i ÄktB tillämpas enligt 9 kap. 11 § ÄktB. Enligt 9 kap. 12 § ÄktB anses ett mål om äktenskapsskillnad pågå från det att talan väcks till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det innebär alltså att om en make avlider under betänketiden så räknas det som att mål om äktenskapsskillnad pågår och makarnas egendom kommer att fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen kommer däremot att förrättas mellan den efterlevande maken/makan och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare.

Vid en bodelning kommer makarnas giftorättsgods att fördelas i den mån som egendomen inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Efter att en bodelning har skett är nästa fråga vem som kommer att ärva den avlidnes andel och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 10 § ÄB gäller inte makars rätt till arv om ett mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Det innebär att den efterlevande maken/makan inte har rätt att ärva den avlidne.

Sammanfattningsvis
Om en av makarna avlider under ett pågående mål om äktenskapsskillnad ska reglerna om bodelning tillämpas och äktenskapet kommer att upplösas genom att det sker en bodelning.

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96504)