Makes arvsrätt, särkullbarn och efterarv

Min man äger vår bostadsrätt värde ca 3 mkr och har en skuld på 400 000. Vi har 2 barn var från tidigare äktenskap. Vad händer om han dör före mig. Giftorätten är väl 50% till mig, men kan han via testamente låta mig ärva honom med hälften. Alltså totalt 75% till mig, och 25% till hans barn.

Kan jag bestämma att dom måste ta ut sitt arv direkt ? För dom i din tur har ju rätt att ta ut sin laglott.

Det jag ärver genom giftorätt/arv har mina barn rätt till arv. Vill bara att en av dom ska ärva mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Det som händer vid din makes död är att en bodelning ska göras, varpå värdet av allt giftorättsgods kommer att delas mellan er. Du kommer att erhålla hälften av värdet av allt giftorättsgods. Om det inte skulle finnas några särkullbarn skulle du ha erhållit (ärvt hälften, giftorätt andra hälften) allt, 3 kap. 1 § ÄB. Du varken kan eller behöver bestämma att särkullbarnen ska ta ut sitt arv direkt. Det framgår av lagen att just så är fallet såvida de inte avstår sin rätt enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Din make kan testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till dig. Resten utgör ju laglotterna till särkullbarnen och kan inte testamenteras bort. Alltså kan 75% av hela boet kan tillfalla dig om all er egendom är giftorättsgods (om enskild egendom finns kan det leda till annan fördelning i bodelningen) och testamente föreskriver om arv till dig.

Jag lyckas inte utröna vad du menar med det sista du skrev. Om du frågar huruvida du kan testamentera hela din kvarlåtenskap till ett av dina barn så kan följande sägas.

Om din makes testamente inte föreskrev att du skulle ärva honom med "full äganderätt" så kommer du att ärva med fri förfogande rätt. Detta innebär att den del du ärvde från din make, som skulle tillfallit din makes barn om det inte fanns något testamente, kommer makens barn att ärva efter din död. Vill du avskära denna möjlighet till efterarv för din makes arvingar så bör ni i ett eventuellt testamente föreskriva att du ska ärva med full äganderätt.

Du kan inte testamentera all din kvarlåtenskap till endast ett av dina barn, eftersom att varje barn har rätt till en laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Du kan alltså, om du har två barn, testamentera 75% till den ene, och 25% till den andre.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”