Makes arvsrätt och testamente

2016-11-01 i Testamente
FRÅGA
Hej. Jag är gift och har inga barn. Om jag skulle gå bort så skulle min man få ärva mina tillgångar. Hur gör jag om jag vill att till exempel min kusin istället ska få ärva och inte min man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). Precis som du säger har en efterlevande make arvsrätt till en avliden makes kvarlåtenskap, vilket följer av 3 kap. 1 § ÄB. En efterlevande makes arvsrätt kan dock begränsas genom testamente. Enligt 9 kap. 1 § ÄB får alla som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente.

Vid upprättande av testamente är det viktigt att man iakttar de formkrav som uppställs i ÄB. Formkraven anges i 10 kap. 1 §: testamente ska upprättas i närvaro av två vittnen, den som upprättar testamentet ska skriva under testamentshandlingen i närvaro av båda vittnena, vittnena ska skriva under testamentshandlingen och ha kännedom om att handlingen de skriver under är ett testamente. Vidare finns i 10 kap. 2 § ÄB vissa anvisningar om hur testamentet bör upprättas. Även om detta inte är några absoluta krav är det en god idé att följa anvisningarna för att försäkra sig om att testamentet inte förklaras ogiltigt.

Det finns en inskränkning i möjligheten att testamentera bort en efterlevande makes arvsrätt. Enligt 3 kap. 1 § ÄB har nämligen den efterlevande maken rätt att ärva egendom som tillsammans med den egendom maken fick vid bodelningen och makens enskilda egendom motsvarar ett visst prisbasbelopp. Prisbasbeloppet räknas ut enligt regler i socialförsäkringsbalken och skiljer sig från år till år, 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr. Om maken har enskild egendom till ett värde motsvarande minst prisbasbeloppet kommer alltså möjligheten att testamentera bort arvet inte inskränkas över huvud taget.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill att jag utvecklar någon del av svaret är det bara att skriva i kommentarsfältet.

Gustav Sannegård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85217)