Makes arvsrätt och efterarv halvsyskon

2019-03-29 i Efterarv
FRÅGA
Min halvbror har avlidit. han var gift, inga barn Inget testamente skrivet. Hustrun ärvde. Vad händer när hon går bort? Hustrun har en helsyster. Min bror har 3 halvsyskon. Kan hustrun göra vad hon vill med arvet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makes arvsrätt och den fria förfoganderätten

När en make avlider upprättas en bodelning. Den del som tillfaller den avlidne maken, ärver den efterlevande maken precis som du säger. Detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Den del den efterlevande maken ärver från den bortgångne, innehas med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att maken får disponera över egendomen, vilket bland annat innefattar rätt att konsumera eller sälja den. Notera dock att hon inte har rätt att testamentera bort egendomen eller skänka bort en stor del av den i gåva.

Makes arvsrätt är egentligen ingen "riktig arvsrätt" eftersom make inte tillhör någon av de tre arvsberättigade klasserna. Det som händer när den efterlevande maken sedermera avlider är nämligen att den först bortgångne makens arvingar har rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Efterarvet består av samma procentuella andel av förmögenheten som den kvarlevande maken ärvde från den först avlidne.

Den andel som frun fick rätt till av bodelningen innehar hon med full äganderätt. Denna kvarlåtenskap kommer att delas mellan hennes arvingar som vanligt när hon går bort, d.v.s. hennes syster (om hon inte har några andra arvingar).

Efterarvet

Enligt 3 kap. 2 § ÄB har enbart den första och andra arvsklassen rätt till efterarv. Den första arvsklassen består av bröstarvingar, det vill säga barn (2 kap 1 § ÄB). Finns inga bröstarvingar, går man vidare till andra arvsklassen. Den består primärt av arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Har föräldrarna gått bort, träder föräldrarnas barn (det vill säga den avlidnes syskon) in istället. Detta omfattar även halvsyskon, men dessa har endast rätt till arv för den del som skulle ha tillfallit deras faktiska förälder om denne var vid liv. Jag tolkar situationen som att din halvbror varken har några barn eller föräldrar vid liv. Då är du och din brors resterande halvsyskon berättigade till efterarv för den delen er gemensamma förälder skulle ha ärvt om denne var vid liv.

Tänkte illustrera halvsyskons arvsrätt med ett exempel:

Tänk dig att A avlider utan några bröstarvingar eller föräldrar vid liv. A har ett helsyskon som heter B och ett halvsyskon som heter C (barn till A:s pappa från tidigare förhållande). Kvarlåtenskapen uppgår till 1 000 000 kronor. B och C kommer att dela på arvet som pappan hade fått (d.v.s. 500 000 / 2 = 250 000 var). B kommer även att ärva den delen mamman hade haft rätt (d.v.s. 500 000 till B också). Kontentan är att halvsyskon bara har rätt att träda in arvsrättsligt för den gemensamma föräldern med halvsyskonet.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till antingen Lawlines telefonrådgivning eller Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag förstår inte vad ni menar med meningen "Efterarvet består av samma procentuella andel av förmögenheten som den kvarlevande maken ärvde från den först avlidne."
2019-04-24 09:34
Hej igen! Tänkte illustrera med ett exempel. Vi säger att två makar (A och B) har tillsammans 100 000 i giftorättsgods och ingen enskild egendom. Efter att A dör görs en bodelning och de har då rätt till 50 000 var. Eftersom A dött ärver B A:s andel efter bodelningen, dvs 50 000. Det som B ärver utgör 50 % av den totala förmögenheten. När sedan B avlider, har A:s arvingar rätt till 50 % av det som "finns kvar" då. Detta kan vara ett både lägre eller högre belopp än vad arvingarna hade fått direkt ifall maken inte hade ärvt. Det handlar alltså om en procentuell andel som den först avlidnes arvingar har rätt till i efterarv, inte en viss summa.
2019-04-28 22:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (624)
2019-10-16 Kommer min pappas avlidna frus arvingar ärva något då min pappa avlider?
2019-10-14 Särkullebarns rätt att kräva sin laglott
2019-10-14 Hur fördelas efterarvet från vår avlidna faster?
2019-10-12 Hur fördelas efterlevande makes arv när det finns efterarvingar?

Alla besvarade frågor (73748)