Makes arvsrätt i samband med särkullbarn

2016-07-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man har barn från tidigare äktenskap. Jag har inga barn. Vi gifte oss utan äktenskapsförord. När jag söker bland era tidigare svarade frågor, tycker jag hittar svar där det står att makar INTE ärver varandra men andra svar där det står att en make visst ärver den andra. Kan ni förklara skillnaden? Ärver jag eller inte min man och i så fall vem ärver mig efter min bortgång? Jag har kvar min gamla mor och en bror som har barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB).

Om man är gift när man går bort så är utgångspunkten att efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap framför de gemensamma barnen (bröstarvingar), se ÄB 3:1 st. 1. Detta gäller även om man inte har ett äktenskapsförord. Om makarna inte har några gemensamma barn, men som i ditt fall den ena maken har särkullbarn så kommer istället särkullbarnen ärva allt, se ÄB 2:1. Som exempel, er gemensamma egendom efter din makes bortgång är värd 100 000 kr och bodelningen sker med hälftendelning. I ett sådant fall kommer du efter bodelningen att få 50 000 kr med full äganderätt eftersom det är din del av bodelningen. Resterande 50 000 kr kommer fördelas lika mellan din makes särkullbarn som arv. Om din make ex. har två barn sedan tidigare blir deras arvslott 25 000 kr vardera.

Det finns dock möjlighet för särkullbarn att avstå sitt arv till förmån för dig, se ÄB 3:1 st. 1 samt 3:9. Detta innebär att särkullbarnens arvsrätt skjuts upp tills du går bort. Du kommer då inneha arvet á 50 000 kr med fri förfoganderätt och du har alltså inte rätt att testamentera bort denna arvsdel.

Viktigt att uppmärksamma är dock att du som make har rätt att få egendom motsvarande 4 x prisbasbeloppet (4x44300) tillsammans med egendomen från bodelningen samt din enskilda egendom, se ÄB 3:1 st. 2. För att nå upp till denna summa har du rätt att ta det från din makes kvarlåtenskap.

Om särkullbarnen väljer att ta ut sin arvslott direkt så kommer kvarlåtenskapen efter din död att ärvas av dina närmsta arvingar. Enligt arvsordningen kommer därmed din mamma att ärva dig i första hand om hon är i livet vid din bortgång, se ÄB 2:2 st. 1.

Om särkullbarnen väljer att avstå sina arvslotter till förmån för dig så kommer din kvarlåtenskap vid din bortgång att fördelas mellan dina arvingar och särkullbarnen. Din kvarlåtenskap kommer då delas på mitten och särkullbarnen kommer få dela lika på ena halvan då de har arvslotter motsvarande (25/50). Den andra resterande halvan kommer då att gå till din närmsta arvinge, se ÄB kap. 2.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll