FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv22/06/2019

Makes arvsrätt - efterarv

För 2 år sedan avled min mammas man R sedan 25 år tillsammans, de var gifta men R hade inga barn, hans föräldrar döda men han har en syster i livet som har man och 3 barn. Min mamma har 2 barn, jag och min bror. När R plötsligt dog fick min mamma veta att R hade en hel del pengar och dessa enligt advokaten som hade hand om dödsboet så ska hälften av R:s pengar gå till R:s syster en dag då mamma går bort Detta var en shock för mamma eftersom de var gifta. Advokaten vid dödsbodelningen sa också till mamma att hon kunde äta ute varje dag men att hon inte fick röra några stora summor av pengarna.

Min fråga är då: stämmer det att hon inte får använda pengarna fastän de tillfallit henne i första hand? Vad händer om hon skulle ta ut stora summor? Har banken koll på detta och stoppar henne eller? Ska hon spara en viss del av pengarna till R:s syster eller hur ser lagen ut egentligen, vad händer ex. Om hon ger mig 100 000 kr av dem? Det fanns inget testamente emellan dem, de hade ingen aning om att det behövdes, R ville ju att mamma skulle ha pengarna egentligen.

Tacksa för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver vem om det inte finns ett testamente?

Din mamma och hennes man (nedan kallad R) var gifta och hade inga gemensamma barn. Din mamma har bar,n men det hade inte hennes man. Vad händer då med arvet kan man fråga sig? Huvudregeln i svensk rätt är att ens barn ärver när man går bort. Detta står i 2 kap 1 § ärvdabalken, den första arvsklassen är arvlåtarens barn. Men om dessa inte finns så förklarar 2 kap 2 § ärvdabalken att föräldrarna till R ska ärva, men om de inte finns i livet går arvet till syskonen, de har så kallad istadarätt. Det betyder helt enkelt som advokaten har förklarat att R:s syster ska ärva honom.

Makes arvsrätt

I tredje kapitlet ärvdabalken framgår makes arvsrätt. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken ska den överlevande maken ärva allt från den avlidne maken. Det betyder att all kvarlåtenskap tillfaller den överlevande maken. Det betyder helt enkelt att din mamma ärver R. De som har rätt att få ut sitt arv direkt är så kallade särkullbarn, alla andra får vänta på sitt så kallade efterarv. Det betyder att syskonet till R kommer att ha rätt till efterarv den dag din mamma går bort, 3 kap 2 § ärvdabalken.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt – vad får mamma göra?

Eftersom din mamma och R inte hade något testamente betyder det att hon ärver honom med fri förfoganderätt, det är huvudregeln i svensk rätt om inget annat föreskrivs. Det betyder med en enklare förklaring att din mamma har rätt till att fritt disponera egendomen som hon själv vill. Som du säger eller advokaten, kan hon äta ute hela tiden om hon nu känner för det och därmed spendera upp all egendom om hon så vill. Det advokaten försöker säga är att hon har rätt att disponera egendomen fritt, men kan inte göra gåvor som är att likställa som testamente eller testamentera bort egendom. Hon kan inte göra detta eftersom hans arvingar har rätt till efterarv. Därmed kan hon inte ge dig 100 000 kr av hans egendom (obs se nedan), för att det är en gåva som kan likställas som testamente, detta framkommer av 3 kap 3 § ärvdabalken. Eftersom det inte finns något testamente som förklarar hur han ville ha det så är det ärvdabalkens regler som bestämmer.

Viktigt rättsfall att ha i åtanke

Men enligt rättsfall 2013 s. 736, fastställer Högsta domstolen att för att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning för den gåvan som är gjord, ska egendomens värde normalt ha minskat med vart fall en fjärde del. Det ska därmed ha skett en väsentlig minskning av värdet av egendomen och en väsentlig minskning av värdet anser HD är en fjärdedel. Om din mamma vill ge en gåva så ska den därmed inte vara en väsentlig minskning av egendomen och den är 25 %.

Sammanfattning - en förklaring

Jag har svarat ovan att det är först och främst din mamma som ärver R. Efter hennes död kommer hans arvingar få sitt arv i ett så kallat efterarv.

Din mamma ärver honom med fri förfoganderätt, vilket betyder att hon kan nästan göra vad som helst med pengarna. Hon kan inte testamentera bort egendom eller ge gåvor som är att likställa som ett testamente, eftersom detta påverkar arvingarnas efterarv. Advokaten har därmed rätt att hon kan äta ute varje dag, eller shoppa varje dag och så vidare men hon kan för exempelvis inte ge dig 100 000 kr om detta är att ses som en gåva som är att likställa med testamente, att de 100 000 kr helt enkelt påverkar deras efterarv. Banken kommer inte att ha möjlighet att stoppa henne, men hennes arvingar kan komma och kräva tillbaka pengarna för att de har rätt till dem. Den som får gåvan får därmed betala tillbaka gåvan. För att inte sätta er själva i en jobbig sits med stora summor för advokatkostnader och liknande så skulle jag följa de råd som advokaten och jag säger till er. Dock ska det sägas om hon känner för att gå köpa en massa dyra klädesplagg så har hon rätt att göra det om det är inom ramen för hennes sätt att leva och disponera egendomen.

Det ska dock påpekas!! Din mamma kan som sagt använda upp alla pengar om hon vill, men hon får inte ge en större i gåva till dig som kan inskränka på deras rätt till efterarv. Men det ska sägas som rättsfallet NJA 2013 s.736 förklarade så ska gåvan väsentligt minska värdet och normalt anses det vara en värdeminskning med en fjärdedel. Om arvet är väldigt stort och 100 000 kr är en så liten del kommer det inte att anses som en gåva som påverkar deras efterarv. Om gåvan/delen är mindre än 25 procent så kommer gåvan inte ha minskat arvet i väsentlig mening.

Mitt svar blir därför helt enkelt att jag håller med advokaten samtidigt som jag inte gör det. Jag vet inte hur stor hans egendom var så jag kan tyvärr inte svara på det i någon större utsträckning än det jag gjort. Jag hoppas att det är lite tydligare nu, det är bara att höra av dig till mig eller till någon av mina andra kollegor om du behöver mer hjälp.

Ett ytterligare tips är att du kanske vill prata med en jurist vidare om detta. Vi har duktiga jurister här på Lawline som kan hjälpa dig!

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.
Sandra WredeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?