Hur kan man undgå att efterlevande make ärver?

2020-04-10 i Testamente
FRÅGA
Jag är gift, men vill att hela kvarlåtenskapen efter mig, skall tillfalla våra gemensamma barn, som enskild egendom, även framtida ev avkastning, om jag avlider före min make. Finns inga särkullsbarn, endast våra gemensamma. Vilken testamentsmall skall jag då använda, vet att maken får ärva 4x basbelopp enl lag. vi har inget äktenskapsförord, men personliga bank konton, var för sig!// Tack för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Det går utmärkt att skriva ett testamente enligt svensk arvsrätt. Jag delar upp mitt svar för att förklara vilka saker du bör ta i beaktande vid testamentsskrivning.

Makar ärver alltid varandra enligt lagen

Enligt lagen ärver din man ärver dig eftersom makar ärver varandra före gemensamma barn (3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Han tar så att säga hand om hela arvet till den dag han inte finns mer. Först då ärver era barn honom och därmed dig också.

Du kan testamentera bort nästan hela din mans del

Detta kan man kringgå genom att skriva ett testamente. Då ärver de personer som står i testamentet. Det stämmer att fyra basbelopp (47 300 SEK x 4=189 200 SEK, år 2020) ska tillfalla maken, om så mycket tillgångar finns kvar vid arvskiftet (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Ett testamente som inte tar det i beaktande är ogiltigt på den punkten (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Testamente blir aktuellt först efter båda makarnas död

I ditt testamente kan du skriva att det dina barn ärver efter dig ska de ärva som enskild egendom, inklusive avkastningen.

Om vissa delar av testamentet går bortom vad lagen säger kan de delarna eller hela testamentet ogiltigförklaras. Ett testamente om att din make inte skulle ärva dig vore ogiltigt i sin helhet (13 kap. 1 § ÄB).

Vid testamentsskrivning behöver du uppfylla vissa formella regler:

Testamentet ska vara skriftligt;Testamentet ska vara underskrivet av testatorn, dvs. den som testamenterar;Testamentet ska vara bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen;Vittnena ska vara medvetna om att de bevittnar en testamentsskrivning;Vittnena får inte vara nära släkt med testatorn (10 kap. ÄB).

Skriv testamentet och beakta efterlevande makes rätt

Lawline tillhandahåller inga mallar för testamenten, men det finns många sidor på internet som erbjuder mallar. Du bör välja en för makar utan äktenskapsord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86836)