Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap

2020-07-30 i Efterarv
FRÅGA
Min mor dog 2006 och jag har två syskon samt en moster. Min morfar dog för några år sedan och då gick hela arvet till min mormor som sig bör. Nu har mormor dött. Min moster har fått hela mormors fastighet med lösöre i gåva men hon har bott kvar i huset tills hon flyttade till ett äldreboende sista tiden. De har i gåvobrevet skrivit att det inte ska vara förskott på arv. Till saken hör att det gjordes ett faderskapstest för ett antal år sedan där det framkom att min moster inte var morfars biologiska barn. Min moster har även haft en fullmakt att hantera räkningar osv. Vid bouppteckning visar det sig att mormor nästan inte har några pengar kvar efter begravningskostnaderna vilket jag finner osannolikt då de alltid haft god ekonomi. Har de rätt att göra oss arvslösa på detta sätt? Arvet från kontot skulle ge ca 2000 Kr. Har man rätt att kräva redovisning av mormors pengar, hur hon spenderat dem?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv och gåva

Eftersom hela arvet gick till mormor antar jag att din mormor och morfar var gifta. Vid äktenskap ärver makarna (om inget annat är föreskrivet i testamente) varandra med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Detta innebär att man inte får testamentera bort arvet, men i övrigt får den efterlevande maken göra vad hen vill med arvet. Det finns dock ett undantag till, enligt 3 kap. 3 § ÄB så kan verkningarna av gåva under vissa omständigheter inskränkas. Om den efterlevande maken ger bort egendom så att den väsentligt minskar så kan antingen gåvan ändå räknas med i arvet eller om det inte finns mer tillgångar, återkrävas. Det finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda för detta och för att kunna återkräva gåvan så måste gåvotagaren (moster i ditt fall) ha varit i ond tro (motsats till god tro). Med det menas att hon måste ha vetat eller misstänkt att de andra arvingarna skulle lida skada. Man kan återkräva gåva inom 5 år från att gåvan mottogs.

Fullmakten

Att din moster har haft fullmakt innebär att hon har tillåtelse att göra vissa saker för fullmaktsgivaren. Det ska framgå av fullmakten och utgör det som kallas behörighet (10 § Avtalslagen). Så länge hon handlat inom behörighetens gränser är allt i sin ordning.

Faderskapet

Då jag antar att din mormor och morfar var gifta gäller sedan gammalt att mannen anses vara far till ett barn som är född inom äktenskapet oavsett vem som är biologisk far (1 kap. 1 § Föräldrabalken(FB)).

Det finns möjlighet för arvingar att väcka talan om att mannen i äktenskapet inte är far till ett barn (3 kap. 1 § 2 stycket FB). Förutsättningen för att en sådan talan ska nå framgång är dock enligt paragrafen att barnet (din moster) inte varaktigt sammanbott med fadern och att fadern inte bekräftat att han är far.

Sammanfattning

Det synes mig som det finns möjlighet för er att undersöka närmare om gåvan verkligen har givits med den hänsyn till er som arvingar som lagen kräver.

Möjligheten att klaga på fullmaktens giltighet eller det som hon företagit med den samt möjligheten till att väcka talan om faderskapets ogiltighet kan jag inte närmare kommentera då jag vet för lite om det.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89960)