Maken är skyldig att visa sin ekonomi inför bodelning

2019-08-23 i Bodelning
FRÅGA
Vi är ett gift par som ska skiljas. Vi ska göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Han går med på gemensam ansökan, men vill inte skriva under denna, förrän han köpt en lägenhet eller fått en hyreslägenhet. Förklarar inte varför han inte skriver på direkt. Han "trodde" att tillgångarna räknas från den dag skilsmässan vunnit laga kraft. Jag upplyste om att att det är "brytdagen", som gäller.Nu vill jag veta exakt vad som han har på bank, aktier och fonder. Får han neka mig detta? Risk finns kanske för att han stoppar undan pengar om det är möjligt, för att behålla dem själv.Vad gäller i denna fråga?Om han köper en egen lägenhet, ska beloppet för denna också delas mellan oss vid bodelningen/bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i äktenskapsbalken.

Precis som du skriver är det brytdagen som avgör vilken egendom som ska tas med som tillgångar/skulder i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Brytdagen är den dag då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten. Om han köper lägenheten efter att ansökan skickas in ska den inte listas som en tillgång i bodelningen, men om han köper den för sparade pengar ska de pengarna (som alltså fanns vid brytpunkten) tas upp som en tillgång. Det spelar alltså ingen roll vad som händer efter brytpunkten, utan man låtsas som att tillgångarna finns kvar när bodelningen görs (9 kap. 3 § ÄktB). Om han köper lägenheten innan ansökan skickas in ska den ingå i bodelningen.

Ni är skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för bodelningen, vilket definitivt innebär att han är skyldig att ange hans tillgångar (aktier, bankkonton och fonder med mera).

Om du stöter på problem i bouppteckningen kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare (9 kap. 7 §). Förrättaren utses av tingsrätten, men ni måste betala för denne med hälften var (17 kap. 7 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan ansöka hos domstolen om att en make som inte lämnat tillräckliga uppgifter om sin ekonomi ska göra det eller annars tvingas att betala vite (17 kap. 5 § ÄktB).

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2377)
2019-12-11 Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?
2019-12-10 Avvisat bodelningsavtal
2019-12-10 Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?
2019-12-08 Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (75542)