Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar

2020-02-20 i Efterarv
FRÅGA
Ett gift par med ett barn. Barnet avlider först, därefter maken.Makan ärver alla tillgångar med fri förfoganderätt.Makan skriver testamente där hon testamenterar alla tillgångar till två syskonbarn på sin sida.Makan avlider och då till frågan.Har syskonbarnen på makens sida någon arvsrätt och hur stor del tillfaller i så fall dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När maken avlider ärver makan med fri förfoganderätt (3 kap 1 § ärvdabalken). Makens arvingar får då en rätt till s.k. efterarv (3 kap 2 § ärvdabalken). Att en make ärver med fri förfoganderätt innebär att man under sin livstid får nyttja egendomen som man vill, t.ex. genom att sälja eller ge bort. Man har dock inte en rätt att testamentera bort egendomen (3 kap 2 § ärvdabalken). Detta innebär att även om makan skulle ha testamenterat bort alla tillgångar till sina syskonbarn har den först avlidna makens arvingar rätt att få ut sitt efterarv.

Rätten till efterarv gäller inte specifik egendom som ens släkting har ägt utan rätten gäller en viss kvotdel av den kvarlåtenskap som finns. Vanligtvis motsvarar efterarvet 50 % av vad som finns kvar när båda makarna har avlidit, men kvotdelen kan antingen vara större eller mindre beroende på hur egendomsförhållandet sett ut mellan makarna (3 kap 2 § ärvdabalken). Detta avgörs av hur egendomen har fördelats mellan makarna vid bodelningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (699)
2020-08-13 Hur fördelas arvet vid en efterlevande makes död?
2020-08-13 arv vid nygifte?
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt

Alla besvarade frågor (82779)