FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt13/08/2015

Make som anknytningsperson

Hej, Tacksam för hjälp med följande situation.Min fru fick avslag eftersom jag inte kan bli hennes anknytningsperson. MIG 2014:5 Jag har PUT och undrar det kommer att vara så resten av mitt liv, att jag kan inte bli anknytningsperson?

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Upphållstillstånd på grund av anknytning regleras i 5 kap. utlänningslagen (2005:716), UtlL. 5 kap. 3 § första stycket första punkten UtlL anger att uppehållstillstånd ska ges till någon som är make eller sambo till någon bosatt eller som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I denna paragraf finns också bestämmelser om anknytning till barn och i vilka fall föräldrar till barn med PUT kan beviljas uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL ska gälla i minst ett år.

Upphållstillstånd enligt nämnda paragraf ges endast om försörjningskravet i 5 kap. 3b § UtlL är uppfyllt. Det innebär helt enkelt att personen som söker uppehållstillstånd ska kunna klara sig genom att t.ex. leva med anknytningspersonen. Detta gäller inte om anknytningspersonen har förklarats vara flykting, är alternativt skyddsbehövande eller har PUT och har vistats i Sverige i fyra år, se 5 kap. 3c § UtlL.

MIG 2014:5 är ett rättsfall där uppehållstillstånd vägrades med hänvisning bl.a. till att makan lämnat oriktiga uppgifter eller i vart fall förtigit omständigheter som varit av betydelse. Förhållandet var enligt domstolen även ett skenförhållande.

Sammanfattningsvis kan sägas att du bör kunna vara anknytningsperson. Har du agerat som i fallet du nämner, uppgett felaktiga uppgifter eller har ett skenäktenskap, kan du inte vara anknytningsperson i just det fallet, se 5 kap. 17 a § UtlL.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare