Make har skatteskuld - kan andre maken tvingas betala?

2017-06-28 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag har en fråga min man sålde hans egendom för 2 år sen nu han fick brev från skattemindygheten att han måste betalar skatt på 6 miljoner ,Vi är gifta frågan är jag är jätte orolig vad händer om han dö eller vill inte betalar eller inga pengar att betalar skatten undrar jag om jag råka på betala hans kredit som är inte mina tack för hjälpen hoppas på positiv svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att makar ansvarar för sina egna skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Du ansvarar alltså inte för din mans egna skulder och kan inte tvingas betala dessa endast på grund av att din man vägrar eller inte kan betala.

Även om du inte kan krävas på betalning för skulden kan utmätning bli aktuellt, vilket kan komma att påverka din egendom. Din mans borgenär, i detta fall staten i form av Skatteverket, får bara utmäta egendom om det framgår att egendomen tillhör din man (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Gällande makar finns dock en specialregel, som innebär att din mans borgenärer kan utmäta egendom som ni har i er gemensamma besittning, eftersom den presumeras tillhöra din man (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Detta innebär att egendom som ni har i gemensam besittning, ex. möbler, elektronik eller andra saker som finns i ert gemensamma hem, kan utmätas för din makes skulder. Om ni däremot genom bevisning kan styrka att du äger egendom ensam eller kan göra det sannolikt att ni äger egendomen gemensamt kan du få rättelse av Kronofogden. Bevisningen kan bestå av ex. kvitton som bevisar att du köpt egendomen eller en arvskifteshandling som visar att du fått egendomen i arv men även annan form av bevisning.

Om din man dör kommer en bodelning att ske. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, d.v.s. all egendom som inte är enskild. Skulder som ni inte är solidariskt ansvariga för, utan som ni har var för sig löses med tillgångarna i dödsboet. Om du dör först blir du alltså inte skyldig att betala skatteskulden, trots att pengarna i dödsboet inte räcker till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (575)
2021-11-29 Kan ens partners egendom utmätas om man använder den?
2021-11-03 Kan en bostadsrätt som är funktionsanpassad vara föremål för en utmätning av Kronofogden?
2021-11-03 Kan Kronofogden utmäta hela mitt privata pensionssparande?
2021-11-02 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

Alla besvarade frågor (97574)