Makars rätt av förfoga över arvet

2019-03-31 i Efterarv
FRÅGA
Det ska ske ett arvskifte efter min far som avled förra året. Han ägde en fastighet, hade pengar på banken. Min mor bor kvar i huset men vill nu att vi fyra barn ska ta över huset som ett arv efter min far. Jag är inte intresserad av det och undrar vilka rättigheter jag har i den frågan. Min mor äger inte fastigheten utan den stod på min far.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom din far inte lever längre kan han inte äga några tillgångar utan dessa ägs av hans dödsbo eller hans arvingar beroende på om arvet skiftats eller inte. Jag tolkar din fråga som att det inte finns något testamente eller några särkullbarn. Om så är fallet ärver din mor allt med fri förfoganderätt vilket innebär att hon kan sälja eller ge bort sakerna hon ärvt som hon själv vill, men när hon avlider är det er fars arvingar som ärver återstoden av tillgågnarna (3 kap 1 § ÄB). Eftersom det inte verkar finnas några särkullbarn gör detta dock inte någon skillnad i ditt fall.

Det finns inga regler i ärvdabalken om vem som ska ärva vilka tillgångar utan reglerna reglerar bara hur mycket värde i tillgångar varje arvinge ska få. Om det finns ett testamente fördelas arvet som testamente reglerar och går före reglerna i ärvdabalken, om bara delar av arvet regleras i testamente reglerar reglerna i ärvdabalken de resterande tillgångarna.

För att kunna avgöra vad som gäller i ditt fall behöver jag mer information, men baserat på den information du givit i din fråga gäller följande: Din mor äger huset och kan ge det till er barn om hon vill, men det kommer inte ses som ett arv från er far då, vilket dock inte ger någon större praktisk skillnad. Ett exempel på en lösning hade varit om en eller flera av dina syskon köper loss din från huset.

För en mer exakt bedömning av er situation kan du kontakta någon av våra jurister (här). Då kan ni lättare föra en dialog där du kan förklara omständigheterna närmare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (615)
2019-08-12 Efterarv av syskon
2019-07-31 Hur stor del har efterarvingar rätt till när den efterlevande maken/makan dör?
2019-07-30 Hur berkänas efterarvet?
2019-07-29 Hur ska arvet efter min pappa fördelas?

Alla besvarade frågor (72196)