Makars och särkullbarns arvsrätt vid enskild egendom

2015-06-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej,Min make och jag har i ett reg. äktenskapsförord reglerat så att allt utgör var och ens enskilda egendom, bl.a. har vi var sitt hus. Vi har inga gemensamma barn, men särkullsbarn finns på båda sidor. Vi har har också kommit överens om att vi inte ska ärva varandra och har tills nu levt i tron att vi inte ärver varandra eftersom alltså endast enskild egendom finns (och att därför inget testamente behövs). Hur kan vi i ett testamente reglera så att vi inte ärver varandra, utan att våra barn gör detta direkt i samband med att en av oss dör? Ingen av oss önskar någon besittningsrätt av resp. hus. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När ett äktenskap upplöses, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom att någon utav dem går bort, ska egendomen fördelas genom bodelning, se 9:1 äktenskapsbalken. I bodelningen ska enligt 10:1 äktenskapsbalken endast giftorättsgods ingå, med andra ord inte enskild egendom. Det finns dock ett undantag till detta genom övertaganderätten i 11:8 äktenskapsbalken. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att överta detta trots att egendomen är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. En övertaganderätt finns dock bara om det enligt omständigheterna är skäligt att den ena maken övertar bostaden eller bohaget. Av det som jag kan utläsa av denna korta beskrivning verkar det dock inte troligt att ett övertagande skulle bli aktuellt, då ni äger varsin bostad och den efterlevande maken kommer kunna bo i sin egen bostad.

Makar har arvsrätt efter varandra enligt 3:1 ärvdabalken, och ärver därmed även enskild egendom, om de inte har några barn eller om de har gemensamma barn. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över den avlidna makens kvarlåtenskap, men får inte testamentera bort den. Särkullbarn däremot ärver det som den avlidna maken lämnar efter sig och har rätt att få ut arvet direkt. Särkullbarn kan avstå sin rätt till att få ut arvet direkt till förmån för den efterlevande maken enligt 3:9 ärvdabalken, och blir då efterarvinge till när den efterlevande maken går bort. Om särkullbarnen inte avstår från sin rätt kommer de att ärva den enskilda egendom som den avlidna maken lämnar efter sig, möjligtvis då med undantag för övertaganderätten. En efterlevande make har dessutom alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen från den avlidna att detta, tillsammans med den efterlevande makens enskilda egendom och med vad den efterlevande maken fått ut genom bodelning, når upp till ett värde som motsvarar fyra gånger det basbelopp som gäller vid dödsfallet.

Av det som framgår av din fråga kommer alltså dina särkullbarn att ärva din enskilda egendom och din makes särkullbarn kommer ärva hans enskilda egendom, såvida de inte avstår från denna rätt. Om du istället vill att din make ska ärva framför dina särkullbarn behöver du upprätta ett testamente. Du behöver även upprätta ett testamente om det är så att du vill att dina särkullbarn ska ärva din kvarlåtenskap i form av enskild egendom. Om t.ex. dina barn är gifta kommer det som du låter dina barn ärva som enskilda egendom inte ingå vid en ev. bodelning för dina barn. Vill du ha ytterligare juridisk rådgivning är mitt råd att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på området. Du kan få hjälp med att boka tid direkt via vår hemsida.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (368)
2020-06-30 Förhindra arvinges makar från att ta del av arv
2020-06-01 Är det någon skillnad i fördelningen av enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-05-31 Äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

Alla besvarade frågor (81824)