Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?

2019-08-21 i Testamente
FRÅGA
Jag har en dotter, min man 5 barn, inget gemensamt. Jag ärver pengar efter min mor, kan/måste jag skriva testamente för att endast min dotter ska få ärva efter mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du måste skriva ett testamente för att din dotter ska få ärva all din kvarlåtenskap efter dig. Jag kommer svara på frågan dels för det fall att du skulle avlida före din man och dels för det fall din man avlider före dig då svaret blir lite annorlunda beroende på vilken av dessa situationer som utspelar sig.

Vad säger lagen?

Lagar som reglerar arv och testamente finns framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2:1 ÄB är det arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) som ska ärva i första hand. Om det vid arvlåtarens bortfall finns bröstarvingar blir huvudregeln därför att det endast är dessa som ska ta del av kvarlåtenskapen, från denna huvudregel finns dock viktiga undantag. Jag börjar med att svara på frågan utifrån situationen att du skulle avlida före din make.

Om du avlider före din make

Makars arvsrätt regleras i 3 kap ÄB. I 3:1 ÄB kan man utläsa att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken om arvlåtaren var gift. Makar har dock inte någon ovillkorlig rätt att få ta del av sina respektives kvarlåtenskap förutom enligt den så kallade basbeloppsregeln (3:1 2 st ÄB) som innebär att en efterlevande make ska få ta över kvarlåtenskap som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 2:6-7 Socialförsäkringsbalken. (I skrivande stund augusti 2019 är prisbasbeloppet 46500 kr). Basbeloppsregeln kan inte testamenteras bort, men det kan däremot makens rätt att ärva resten av kvarlåtenskapen som följer av 3:1 1 st ÄB.

Med hjälp av ett testamente kan du alltså se till att endast din dotter får ärva din kvarlåtenskap om du skulle avlida före din make med undantag för den kvarlåtenskap som krävs för att din make skulle få ut fyra gånger prisbasbeloppet enligt basbeloppsregeln. Jag övergår nu till att svara på frågan utifrån en situation där din make avlider före dig.

Om din make avlider före dig

Särkullbarn har ingen automatisk arvsrätt efter sina föräldrars makar. Om en efterlevande make dock fått ta över en avliden makes kvarlåtenskap enligt ovan beskriva regeln i 3:1 ÄB har den först avlidne makens barn rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider, detta enligt 3:2 ÄB. Denna regel innebär att det som en efterlevande make ärver efter sin respektive ärvs med fri fri förfoganderätt och inte full äganderätt. Detta innebär att han eller hon kan spendera och förfoga över egendomen men inte testamentera bort den eftersom den först avlidne makens bröstarvingar har rätt att ärva den del av kvarlåtenskapen som kommer från honom eller henne. Efterarvet räknas alltså inte som ett arv efter den make som avled sist utan som ett uppskjutet arv från den make som avled först.

Ett testamente blir således överflödigt för det fall att din make skulle avlida före dig då särkullbarnen inte har någon rätt att ärva din kvarlåtenskap, om du tagit över din makes kvarlåtenskap enligt 3:1 ÄB har de dock rätt till efterarv efter honom när du sedan avlider, detta kan inte påverkas av testamente.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det säkraste sättet att se till att endast din dotter får del av din kvarlåtenskap är att förordna om det i ett testamente. Detta eftersom din make enligt huvudregeln annars är den som tar över din kvarlåtenskap (med undantag från din dotters laglott) om du skulle avlida före honom. Skulle du avlida efter honom har hans barn rätt till att ärva det som du eventuellt tagit över från honom, men det som är ditt är det endast din dotter som kommer att ärva.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82647)