FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv19/10/2016

Makars arvsrätt och efterarvsrätt

Hej. Min pappa gick bort 2007 och mamma satt kvar i orubbat bo. 2009 sålde hon gården för 3,5 miljoner. När hon träffade ny man och flyttade till honom gav hon allt till mina 3 äldsta barn. Jag och mina 2 små fick inget. Jag har alltså inte fått något alls i arv och alla pengarna är slut sedan 2013. Får det gå till så?

Lawline svarar

Tack för att du hör av dig till oss på Lawline!

Din fråga berör makes arvsrätt och efterarvsrätt. Dessa frågor regleras i 3 kap Äktenskapsbalken (ÄB)

När en make avlider utan att ha upprättat ett testamente kommer som huvudregel hela arvet tillfalla den efterlevande maken (se 3:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). I ditt fall innebär detta att din mamma fick hela arvet efter din pappa.

Makars arvsrätt skiljer sig dock på en punkt mot övrig arvsrätt. Makar ärver nämligen varandra med fri förfoganderätt. Detta innebär framför allt att de inte har möjlighet att testamentera bort egendomen som ärvdes efter den bortgångne maken (se 3:2 1 st ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).

Vid den efterlevande makens död skall vad som ägts med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar (se 3:2 1 st ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Denna typen av arv kallas ett efterarv. De som erhåller efterarv kallas efterarvingar

Förutsatt att du inte har några helsyskon eller halvsyskon på din pappas sida innebär detta att vad som finns kvar av din pappas arv ska vid din mammas bortgång tillfalla dig. Din mamma äger alltså sedan din pappas bortgång egendom med två olika ägandeformer. 50 % av sin egendom äger hon med fri förfoganderätt och 50% äger hon utan inskränkningar, alltså med full äganderätt. Vid din mammas död kommer du alltså få 100 % av din mammas egendom, varav 50 % utgör efterarvet från din pappa och 50 % utgör arv från din mamma.

När nu din mamma har skänkt bort all sin egendom så finns det bestämmelser som du kan använda dig av. Detta återfinns i 3:3 ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P3S1). Paragrafen lyder som följer:

"Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras andel i boet."

I ditt fall innebär detta att om din mamma har skänkt bort såpass mycket egendom så att du inte kan få ut vad som skulle tillkomma dig som efterarv (50%) så ska egendom tas från den andra kvoten hon ägde med full äganderätt. Nu är dock arvet är helt förbrukat, så det finns ingen kvot att ta pengar ur.

Det finns då möjlighet enligt 2 st samma paragraf (se https://lagen.nu/1958:637#K3P3S2) att ta tillbaka gåvor som utgetts så länge gåvomottagaren kände till att gåvogivandet innebar att efterarvinge inte skulle få ut sitt efterarv. Gåvan kan dock endast återgå om den mottagits under de senaste fem levnadsåren av den efterlevande maken.

Sammanfattningsvis är din enda möjlighet att få ut någonting av arvet att gåvan till dina tre äldsta barn mottagits under din mammas fem sista levnadsår. Din tre äldsta barn måste även ha varit medvetna att gåvan skulle medföra att du inte kunde få ut arvet från din pappa vid din mammas död.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret och att det löser sig för dig på bästa sätt!

Alfred WittboldtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?