Makars arvsrätt och efterarv

2016-06-19 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Två makar som är gifta. Den ene dör. Den överlevande maken skriver ett testamente. Kan den överlevande maken skriva bort arvsrätten för den avlidna makens arvingar (syskon) i ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en gift person avlider ska det först göras en bodelning. Detta innebär att den efterlevande maken och dödsboet efter den avlidna maken, om det inte finns någon enskild egendom, delar lika på makarnas sammanlagda egendom vid dödstillfället. 3:1 Ärvdabalken stadgar att makar ärver varandra vilket leder till att även den halvan av egendomen som i bodelningen tillfaller dödsboet tillfaller den efterlevande maken men nu som arv. Den efterlevande maken har således fått 50% av sin egendom genom bodelning och 50% i arv.

Den andel som erhålls i arv får man med något som kallas fri förfoganderätt. Det betyder att den efterlevde maken kan fritt t.ex. sälja eller ge bort den men inte testamentera bort den. Värt att poängtera kan vara att inskränkningen i testationsrätten gäller andelen och inte viss egendom. När den efterlevande maken sedan avlider har den först avlidnes syskon rätt till efterarv i kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken. Detta efterarv är då den andel som erhölls i arv vid den först avlidna makens bortgång, dvs 50% om det saknades enskild egendom. Situationen regleras i 3:2 Ärvdabalken där även ett par undantag finns.

Svaret på din fråga är nej, den efterlevande maken kan inte testamentera bort den först avlidnes arvingars arvsrätt.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (739)
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?
2020-11-19 Vad får min avlidna makes tidigare barn i arv efter mig när jag går bort om barnet avstod sitt arv när min make dog?
2020-11-15 Minskning av efterarv och tagande från dödsbo

Alla besvarade frågor (86567)