Makars arvsrätt

2017-05-20 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Jag är gift och har ett gemensamt barn . Min make har även 2 särkullebarn barn. Om jag avlider först, hur räknas mitt barns efterandel ut?Ex min make har 1 msek i tillgångar och jag har 0,5 msek. Vi har ett hus som vi äger 50/50 värt 5 msek. Blir min dotters andel 0,5 msek ( Mina tillgångar) + 2,5 msek för huset dvs 3 msek av en total på 6,5 msek . ELLER blir den 0,75 (1+0,5 /2) + 2,5 ? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vid det fall du går bort kommer bodelning att först ske. Makarnas samtliga egendom som är giftorättsgods kommer räknas samman och därefter delas lika mellan makarna, Äktenskapsbalken 10 kap. 1§ & 11 kap. 3§. Enskild egendom ska däremot inte tas in i beräkningen. Det är sådan egendom som har gjorts till enskild antingen genom äktenskapsförord eller särskilt förordnad gåva eller arv, Äktenskapsbalken 7 kap. 1-3§§.

Vid det fall er egendom uppgår till ett totalt värde om 6.5 miljoner kronor, ska vid bodelningen delning ske med hälften. 3.25 mkr kommer därmed vara din del, vilken din dotter kommer vara berättigad till eftersom hon är din enda börstarvinge. Detta följer av den legala arvsordningen, Ärvdabalken 2 kap.

Det finns däremot en inskränkning i förfoganderätten för din dotter, eftersom även makar ärver varandra. Din make kommer ärva din del, 3.25 miljoner kronor med fri förfoganderätt, Ärvdabalken 3 kap. 1§. Fri förfoganderätt innebär att din make inte får testamentera bort denna, samt att din dotter är försäkrad särskild arvsrätt då maken går bort. Detta innebär att din dotter kommer ha en särskild arvsrätt om en viss kvotdel av arvet då hennes mor går bort, med en kvotdel som motsvarar den egendom som maken ärvt av dig (om ingen enskild egendom så 50%, samt 1/3 av 50% som även de övriga barnen ska dela på).

För med hjälp i spörsmålet hänvisar jag dig till Lawlines juridiska rådgivning genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan, Ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (677)
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
2021-10-31 Vad händer med ett osignerat testamente?

Alla besvarade frågor (97338)