Makar köper fastighet ihop, den ena betalar med enskild egendom. Ska fastigheten sedan delas lika vid bodelning? Surrogation

2020-02-06 i Bodelning
FRÅGA
jag fick ett arv för 5 år sedan som enskild egendom.Jag och min fru köpte en bostadsrätt där vi använde pengarna som en del i köpet.efter ett par år sålde vi och köpte en annan lägenhet och efter det så har vi bytt till ett radhus.Nu ska vi skiljas och min fråga är om jag kan göra anspråk på mitt arv eller om vi måste dela allt lika?Vi är fortfarande gifta och har stått som 50% ägare på samtliga boenden.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Där står bland annat att det som ärvs med villkoret att det hos arvtagaren ska utgöra enskild egendom förblir enskild egendom. Detta gäller inte bara egendomen i sig utan också egendom som träder i den enskilda egendomens ställe. Säg exempelvis att du ärver 50 000 kr som enskild egendom och sedan köper en bil för pengarna, den bilen blir då enskild egendom eftersom den trätt i pengarnas ställe.

I din situation kompliceras saken något av att den egendom som trätt i pengarnas ställe köptes dels för arvet och dels för andra pengar. Dessutom har egendomen bytts ut mer än en gång. Situationen är mycket lik en situation som avgjordes i ett rättsfall av Högsta Domstolen, NJA 1995 s. 577.

Situationen i fallet var den att ett par hade köpt en fastighet, de betalade hälften av handpenningen var och skrev sig gemensamt på lånet. Den ena maken betalade sin del av handpenningen med pengar som var enskild egendom. Detta ansåg HD räckte för att den makens halva av fastigheten skulle anses utgöra enskild egendom i sin helhet. När paret sedan sålde fastigheten utgjorde följaktligen den makens halva av pengarna den makens enskilda egendom. Paret använde sedan dessa pengar för att köpa en fastighet vilken de byggde ett hus på, hälften av denna fastighet blev i sin tur den ena makens enskilda egendom.

Jag förstår att omständigheterna kan vara något svåra att hänga med i. Kontentan av det här fallet är i alla fall att om det går att tydligt följa pengarna i varje led från den första bostadsrätten ni köpte till det radhus ni nu äger så finns det en betydande chans att hela din halva av radhuset anses utgöra enskild egendom. Jag kan dock inte utan vidare ge dig en exaktare förutsägelse om hur stor den är chansen är då jag saknar detaljerad information.

Vill du ha mer detaljerad hjälp för hur bodelningen i just ert specifika fall kan lösas rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon av våra jurister här på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2629)
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

Alla besvarade frågor (84174)