LVU-processen vid omedelbart omhändertagande

Stämmer det att omedelbart omhändertagande ska ske inom 24 timmar sedan ett överklagande i förvaltningsrätten?

Lawline svarar

Hej!

Omedelbart omhändertagande kan ske enligt flera av de tvångslagstiftningar som finns. Nedan kommer redogöras för processen då en ung person tas om hand enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (här).

Efter ansökan av kommunens socialnämnd prövar förvaltningsrätten målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte, 6 § LVU. I akuta situationer kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. Detta beslut måste inom en vecka från den dag då det fattades skickas till förvaltningsrätten för prövning, 7 § LVU och 44 § Förvaltningsprocesslagen (här). Beslutet ska sedan prövas så snart det kan ske och som regel inom en vecka från det att beslutet kom till förvaltningsrätten om det inte föreligger synnerliga hinder, 7 § 2 st. LVU. Har underställning inte skett inom föreskriven tid, upphör omhändertagandet. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,
T ERådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000