LVU-processen vid omedelbart omhändertagande

2016-07-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Stämmer det att omedelbart omhändertagande ska ske inom 24 timmar sedan ett överklagande i förvaltningsrätten?
SVAR

Hej!

Omedelbart omhändertagande kan ske enligt flera av de tvångslagstiftningar som finns. Nedan kommer redogöras för processen då en ung person tas om hand enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (här).

Efter ansökan av kommunens socialnämnd prövar förvaltningsrätten målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte, 6 § LVU. I akuta situationer kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. Detta beslut måste inom en vecka från den dag då det fattades skickas till förvaltningsrätten för prövning, 7 § LVU och 44 § Förvaltningsprocesslagen (här). Beslutet ska sedan prövas så snart det kan ske och som regel inom en vecka från det att beslutet kom till förvaltningsrätten om det inte föreligger synnerliga hinder, 7 § 2 st. LVU. Har underställning inte skett inom föreskriven tid, upphör omhändertagandet. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,
T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll